75 land lover kutt i CO2-utslipp

Et kullkraftverk nær Beijing. Kina er blant landene som har forpliktet seg til å kutte eller bremse sine utslipp innen 2020. Foto: REUTERS / David Gray / SCANPIX Les mer Lukk

75 land som står for 80 prosent av alle utslippene av CO2 fra energibruk, har forpliktet seg til å kutte eller bremse sine utslipp innen 2020, opplyser FN.

Forpliktelsene ble inngått under klimatoppmøtet i København i desember i fjor.

Til sammen har 111 land pluss EU gitt sin støtte til den ikke-bindende avtalen som ble forhandlet fram i København, ifølge en pressemelding fra FN-konvensjonen om klimaendringer (UNFCCC).

Lista, som spenner over hele alfabetet fra Albania til Zambia, bidrar til å fjerne usikkerheten når det gjelder hvor mye støtte avtalen ville få.

Avtalen setter som mål å holde den globale temperaturøkningen på under 2 grader, og den innebærer løfter om bistand til fattigere land for å hjelpe dem å begrense utslippene og forberede seg på klimaendringene.

Ikke nok

Blant de store utslippsnasjonene som har gitt sin støtte til avtalen, er foruten USA og Kina, også Russland, India og Japan. Landene har satt seg forskjellige mål. Landet med størst utslipp, USA, skal redusere utslippene sine med 17 prosent av 1990-nivå, Russland 15 til 25 prosent, mens Norge skal slippe ut 30 til 40 prosent mindre enn vi gjorde for 20 år siden.

Men avtalen er altså ikke bindende, og her ligger mye av kritikken mot den. Avtroppende leder for FNs klimasekretariat, Yvo de Boer, mener blant annet at utslippsavtalen krever langt mindre av landene enn det som er nødvendig for å nå målet.

– Det er klart klimaløftene er viktige for å redusere utslippene, men de er ikke ambisiøse nok til å begrense oppvarmingen til 2 grader, sier han.

Les i ABC Nyheter: Slik kan du måle resultatene fra København-møtet.

Skeptisk

Land som ikke er på lista, inkluderer mange OPEC-land som Saudi-Arabia, som frykter tap av oljeinntekter og mener avtalen er for streng, og mindre øystater som frykter stigende havnivå og mener at avtalen ikke er forpliktende nok.

I tillegg ønsker mange utviklingsland at den nye avtalen heller skulle bygges på FNs klimakonvensjon fra 1992, der rike land pålegges et større ansvar for å ta ledelsen i klimaarbeidet.

Dette er en av grunnene til at de Boer frykter at klimakonferansen i mexicanske Cancun til høsten ikke vil fylle tomrommene i København-avtalen. En annen grunn er at USAs president Barack Obamas arbeid med å kutte utslippene i USA står på stedet hvil.(©NTB)

Les i ABC Nyheter: Klimaet innestengt av liberalismen.

Les alt om klima-striden i ABC Nyheter.