Dom i Kongo etter påske

Dom i ankesaken til de to dødsdømte nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland vil først foreligge over påske. Saken i den militære høyesterett i Kinshasa ble avsluttet tirsdag ettermiddag.

– Retten er hevet og saken avsluttet. Det blir ikke nytt rettsmøte onsdag. Retten varslet at den kommer tilbake med dato for domsavsigelse. Det skjer ikke umiddelbart, slik at dom antakelig først blir avsagt over påske, opplyser UD-representant Gunvor Alida Endresen på telefon til NTB.

Endresen er ministerråd ved den norske ambassaden i Luanda i nabolandet Angola. Hun har vært til stede under ankebehandlingen.

Hun vil onsdag forsøke å få plass på et fly til Kisangani, der de to nordmennene sitter fengslet.

– Bør avvises

Ankesaken til de dødsdømte nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland bør avvises, mener aktor ved høyesterett i Kongo, ifølge Dagbladet.no.

Han vil sende saken tilbake til domstolen i Kisangani.

Retten ble satt klokken 11.30, og aktor Agabo begynte med å redegjøre for bakgrunnen for dødsdommen. Ved 13-tiden gikk han overraskende inn for at høyesterettsbehandlingen av saken avvises. Saken bør i stedet sendes tilbake til domstolen i Kisangani, mener han.

– Men ankedomstolen i Kisangani må få en helt ny sammensetning enn forrige gang, sa han.

Tvil om gyldighet

Det var lenge usikkert om rettsmøtet ville bli gjennomført tirsdag, og forsvarerne har gitt uttrykk for tvil om innkallelsens gyldighet. Årsaken er at advokaten som forsvarer French, Guillaume Likwela, ikke skal ha mottatt noen offisiell innkallelse. Forsvareren til Moland, André Kibambe, har antatt at saken ville bli utsatt til over påske.

– Likwela har verken fått mulighet til å forberede seg eller komme seg på noe fly fra Kisangani til Kinshasa. De har ikke sendt noe innkalling til ham i det hele tatt, sier han til VG.

– UD til stede

Men rettsmøtet ble altså påbegynt til tross for dette. Det ble redegjort for grunnen til anken, og dommeren trakk blant annet fram Molands mentale tilstand.

Det var satt av to dager til behandlingen av saken, men den ble avsluttet allerede åpningsdagen. Verken Joshua French eller Tjostolv Moland var til stede i rettssalen, og det ble ikke føres vitner i saken.

Høyesterett skal ikke ta stilling til skyldspørsmålet, men vil vurdere om det er begått saksbehandlingsfeil og om det var rett at saken gikk for en militær domstol. (©NTB)