59 fanger har begått selvmord i fengsel

56 menn og tre kvinner har begått selvmord i norske fengsler siden 1990. Det viser en ny oversikt.

Det er forsker Yngve Hammerlin, en av Norges fremste fengsels- og selvmordsforskere, som publiserer tallene i sin nye bok «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler».

– Faren for selvmord er størst under varetektsfengsling og lukket soning, sier han til Dagbladet.

66 prosent av de døde var varetektsfengslet, de aller fleste satt isolert og med brev- og besøksforbud. Hele 42 prosent tok livet sitt i løpet av de to første ukene av fengslingen.