Gaustad og Nordby får kjeft

TRENINGSHOPP: Blant annet dette hoppet får hopplederne irrettesettelser for. Les mer Lukk

Skistyret har kommet fram til at Roar Gaustad og Torgeir Nordby handlet illojalt da Bjørn Einar Romøren prøvehoppet Holmenkollen. De to ilegges en irettesettelse.

Vedtaket ble fattet i Norges Skiforbunds styre tirsdag. Der kommer det også fram at styret stiller seg bak hoppkomiteens reaksjon overfor Romøren. Hopperen ble ikke tatt ut til verdenscuprennene i Finland.

Gaustad er leder i Kollenhopp, mens Nordby var rennleder.

«Etter Skistyrets oppfatning var Gaustad og Nordbys opptreden i saken klart illojal i forhold til Oslo kommunes beslutning, som Skiforbundet stilte seg bak, om at Anette Sagen skulle være den første offisielle hopperen i Holmenkollbakken», heter det fra skistyret.

«Skistyret finner det riktig å plassere hovedansvaret for rekkefølgen i testhoppingen i Holmenkollen hos Roar Gaustad og Torgeir Nordby. De har begge utvist et kritikkverdig skjønn. Gaustad og Nordby ilegges begge en irettesettelse», heter det i vedtaket.

Skistyret har fattet vedtaket i henhold til paragraf 11-1, 7. ledd, i Norges Idrettsforbunds lovverk.

Romøren satte først utfor som prøvehopper i den nybygde bakken. Det skapte voldsomme reaksjoner. (©NTB)