Kaffe kan lindre nakke- og skuldersmerter

Kaffe kan lindre nakke- og skuldersmerter Les mer Lukk

Faktorer involvert i reguleringen av blodsirkulasjonen og ikke aktiveringen av musklene kan være årsak til at du får smerter i nakke- eller skulderparti når du jobber foran PC-en.

Dette er ett av funnene i ny doktorgradsavhandling signert cand. scient Vegard Strøm . Fredag forsvarer han avhandlingen «Shoulder and neck pain during office work. The significance of muscle activity and microcirculation.»

Et annet funn er at kaffe synes å dempe nakke- og skuldersmerter.

– Men dette er et bifunn av undersøkelsen. Vi tillot at forsøkspersonene i undersøkelsen fikk drikke en kopp kaffe ved frokosten. Flere gjorde det, og det viste seg at de rapporterte lavere smerte underveis enn de som ikke hadde drukket kaffe, sier Strøm til NTB.

Han understreker at undersøkelsen ikke er sponset av kaffeinteresser, og at den heller ikke var designet med det formål å undersøke virkningen av koffein.

Funn fra andre studier indikerer at kaffe kan dempe smerte utviklet under hardt fysisk arbeid, men personer som utfører kontorarbeid har ikke tidligere inngått i slike undersøkelser, forteller Strøm.

Kjønnsforskjell

Mange, og av en eller annen grunn flere kvinner enn menn, rapporterer at de har pådratt seg nakke- og skuldersmerter under arbeid foran PC-en. Årsaken er lite kjent.

Strøms arbeid viser at kontorarbeid med PC uten pause, og med tidspress og høye krav til presisjon, kan gi betydelige smerteøkning i skulder- og nakke i løpet av få minutter hos personer med kroniske nakke- og skuldersmerter.

Men også hos friske personer. Friske kontrollpersoner fikk betydelig smerteøkning, men først etter mer enn 30 minutter av det 90 minutter lange arbeidet, ifølge Strøms laboratorieundersøkelser.

Undersøkelsen indikerer at arbeidslengden er av betydning for smerteutviklingen ved denne type PC-arbeid.

Sammenheng

I undersøkelsen har Strøm analysert om det er sammenheng mellom muskelaktivitet og smerte, og mellom blodsirkulasjon og smerte.

I undersøkelsen var muskelaktiveringen lik for kontrollgruppen og kronikerne, både på den siden av skuldrene som var aktiv og den inaktive siden. Men blodsirkulasjonen var høyere på den aktive siden. Og jo lenger man arbeidet, desto sterkere var sammenhengen mellom smerteutvikling og blodsirkulasjon, forteller Strøm.

Hittil har det vært antatt at smerte oppstår fordi muskelfibre i for eksempel skuldermuskulaturen er aktive over veldig lang tid, og at muskelaktiveringen igjen skaper redusert blodsirkulasjon og derved aktiverer smertereseptorer.

– Men problemet er at til tross for den lave muskelaktiveringen som man har under arbeid ved en datamaskin, så reduseres likevel ikke blodsirkulasjonen. Våre funn indikerer at vi i disse tilfeller får en betydelig økt blodsirkulasjon. Utfordringen blir da å forklare hvorfor det fører til smerte, sier Strøm.

Han antyder to svar: Smertereseptorene i musklene er lokalisert rundt de små blodårene som omgir muskelfibrene. En teori kan være at den økte blodsirkulasjonen utvider smertereseptorene mekanisk, eller at det frigjøres ulike molekyler i blodsirkulasjonen som fører til at smertereseptorene aktiveres, omtrent som tilfelle er når man får migreneanfall.

– Men det kan også være at det er en betennelsesreaksjon i muskulaturen, sier Strøm. (©NTB)

Les flere nyheter her