Svært urolig for gjeldskriser og ledighet

UROLIG: Statsminister Jens Stoltenberg påpekte under pressekonferansen at finanskrisen ikke er over. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pStatsminister Jens Stoltenberg (Ap) er bekymret over den høye ledigheten i Europa og gjeldsbyrden som mange land sliter med. </p

Norge kan ikke vente å være upåvirket av dette, mener han.

På sin halvårlige pressekonferanse sa Stoltenberg at det er all grunn til å fortsette arbeidet med å trygge norsk økonomi. Finanskrisen er ikke over.

Sterk uro

– Det er ingen selvfølge at vi skal ha lav ledighet i Norge. Selv om vi har rundt 3 prosent arbeidsløshet i Norge, så nærmer ledigheten seg 9-10 prosent i alle våre naboland. Snittet i EU er 10 prosent, og i Sverige er over en halv million ledige. Det er den ene varsellampen som uroer meg, sier Stoltenberg.

Den andre er gjeldsproblemene ute i Europa.

– Det er grunn til stor og sterk uro når så mange land har så stor gjeld, og har så store underskudd som de nå har. Vi har sett det i Gulfen, vi ser det nå i Hellas, men det er mange land i vår verden som har en gjeld som kan bli uhåndterbar, understreker statsministeren.

Det kan få store, negative ringvirkninger i hele det finansielle markedet i verden, påpeker han.

Klimaavtalen har store svakheter

Klimaspørsmålet var et hovedtema for Jens Stoltenberg under statsministerens halvårige pressekonferanse onsdag.

Stoltenberg mener klimaavtalen fra København har store svakheter, blant annet fordi den ikke er juridisk bindende og fordi det ikke ble enighet om tallfestede kutt. Men statsministeren framhevet også Norges rolle i tida fram mot neste klimakonferanse, i Mexico neste år.

Stoltenberg vil ta initiativ til å starte en klimagruppe med de viktigste skoglandene, og mener redusert avskoging er den raskeste og rimeligste måten å kutte klimautslippene på.

– Avskoging i utviklingsland står i henhold til FNs klimapanel for 17 prosent avde globale klimagassutslippene. Tiltak knyttet til regnskog kan gi en tredel av de utslippskuttene som er nødvendig innen 2020, sier Stoltenberg i en pressemelding.