21 års forvaring for trippeldrapet

<pHålogaland lagmannsrett har avvist anken fra 39-åringen som drepte tre personer i Tromsø i mars, og opprettholder dommen på 21 års forvaring med minstetid på ti år. </p

Retten fant ingen grunn til å innrømme 39-åringen noen form for strafferabatt for å ha erkjent drapene. I den enstemmige dommen slutter lagmannsretten seg til Nord-Troms tingretts vurderinger av at 39-åringen «framstår som en risiko for samfunnet i svært lang tid».

39-åringens forsvarer, John Christian Elden, vant heller ikke fram med påstanden om at lovanvendelsen er feil i saken mot 39-åringen. (©NTB)