Feil tall om øyeskader

<pDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opererte med feil tall for øyeskader etter nyttårsaften 2008/2009. De jobber nå med å finne riktige tall. </p

ABC Nyheter publiserte mandag ettermiddag en NTB-melding der det stod at antall øyeskader ved bruk av fyrverkeri ikke har gått ned etter at forbudet mot pinneraketter ble innført.

Tallene var hentet fra direktoratets brann-og uhellstatistikk for 2008. Men nå opplyser DSB at tallene de har trykket i sin årsrapport er feil. DSB arbeider nå med å finne det korrekte tallet.

ABC Nyheter beklager feilen.