De rike i Norge blir rikere

Illustrasjonsbilde: Creative Commons/ Flickr Mugley Les mer Lukk

<pDe rike her i landet blir stadig rikere. Fra 1993 til 2004 økte de 5.000 rikeste sine inntekter med 213 prosent.</p

– Dette innebærer at avstanden mellom gjennomsnittsinntektene i befolkningen og de 5.000 rikeste økte med over 21 gjennomsnittlige årslønner i denne perioden, skriver Magne Flemmen i siste utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning, ifølge Forskning.no.

Økningen skyldes særlig vekst i kapitalinntektene til de rikeste.

– Kapitalinntektene deres økte med 370 prosent fra 1993 til 2004. I 2004 fikk denne gruppen 52 prosent av de totale kapitalinntektene, mens i 1993 fikk de 25 prosent av dem, ifølge Flemmen.

Sosial klatring vanskeligere

– Det er slett ikke umulig for folk fra lavere eller midlere samfunnslag å komme seg oppover, og mange har gjort det. Men det er langt mer sannsynlig at noen fra privilegert bakgrunn vil havne i overklassen, sier Flemmen.

Overklassen defineres som eierkapitalister og toppsjiktet av lønnede ansatte, og rekrutteringen hit beskrives som avhengig av opprinnelig sosial bakgrunn.

Flemmens undersøkelse viser at foreldres inntekt har stor effekt på sannsynligheten for å bli en del av overklassen. Egen utdanning spiller inn, men fjerner ikke effekten av velstående foreldre.

Juss og økonomi

– Utdanning er betydelig korrelert med sannsynligheten for overklasseposisjon. Særlig sterk er effekten av siviløkonomutdannelse for begge kjønn, mens juss bidrar mye for mennene.

– Fra før vet vi at disse fagene også rekrutterer uforholdsmessig mye fra høye samfunnslag, utdyper Flemmen.

Å ha foreldre med mye kulturell kapital har en viss effekt på sannsynligheten for å tilhøre overklassen, men økonomisk kapital er mye viktigere.

– Den økonomiske overklassen rekrutterer klart sterkest fra sjikt som baserer seg på økonomisk kapital, mens det er relativt mer beskjedne innslag av konvertert, arvet kulturell kapital, avslutter Flemmen.