Obama og Wen forhandler på overtid

Det skal pågå intense sluttforhandlinger mellom Kina og USA i København.  Foto: Pete Souza, AFP Les mer Lukk

<pMøtet kan redde klimaforlik, men det ser mørkt ut for en bindende avtale.</p

USAs president Barack Obama og Kinas statsminister Wen Jiabao forhandler på overtid i København i det som trolig er et siste bilateralt møte for å diskutere klima.

Fornærmede forhandlingsparter

Ifølge britiske The Independent skal Obama ha blitt fornærmet over at Kinas president uteble fra et møte tidligere i dag og bare sendt tre representanter uten beslutningsmyndighet. Kineserne skal på sin side være fornærmet over at Obama krever tettere kontroll av utslippsreduksjoner, noe Kina har motsatt seg.

Dette punktet er en nøkkel til å få på plass en tekst i København. Uten forsikringer fra Kina, vil trolig Obama se langt etter å få flertall for sine forslag til utslippskutt i Senatet neste år, melder NTB.

Senker ambisjonsnivået

Samtidig skriver Reuters at målet om en juridisk bindende avtale i 2010 er fjernet i et nytt utkast til sluttekst fra København-møtet. I tidligere versjoner het det at man skulle få på plass en avtale i løpet av neste år, men i den foreløpig siste teksten skal de forhandlende partene ha senket dette ambisjonsnivået.

I den siste teksten Reuters har fått tilgang til, beholdes målet om at den globale oppvarmingen ikke må overstige to grader. I tillegg skal det i 2016 vurderes om temperaturmålet bør skjerpes til en og en halv grad.

Videre heter det i den siste versjonen av teksten at de globale utslippene av drivhusgasser bør halveres sammenlignet med nivået i 1990 innen 2050.

Klimafond

Utkastet har fått tittelen «København-forliket», til tross for at det har store likhetstrekk med en mer ordinær politisk erklæring.

Det støtter opprettelsen av et fond som kan gi 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i utviklingsland innen 2020. Pengene skal komme fra flere ulike kilder. Ordlyden samsvarer med løftene USAs utenriksminister Hillary Clinton kom med på klimatoppmøtet torsdag.

I tillegg inneholder utkastet en henvisning til forslag om at fattige land skal få 30 milliarder dollar til klimatiltak på kort sikt, det vil si for årene 2010 til 2012.

Utviklingsland går ifølge teksten med på en viss kontroll og overvåking av at deres klimatiltak faktisk blir gjennomført, et sentralt stridstema i forhandlingene.