Færre asylsøkere enn ventet

FÆRRE ASYLSØKERE: Justisminister Knut Storberget (Ap) justerer ned anslagene fra 18.500 til 17.300 personer. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pRekordmange søker asyl i Norge i år, men nå i høst er det kommet færre enn ventet</p

Justisminister Knut Storberget (Ap) justerer ned anslagene fra 18.500 til 17.300 personer.

Til og med november i år har 16.125 personer søkt om asyl i Norge. Dette er en økning på vel 20 prosent sammenlignet med samme tid i 2008. Til sammen kom det vel 14.400 asylsøkere i fjor.

Justisministeren mener likevel nedgangen i høst er et resultat av regjeringens innstramninger i asylpolitikken.

– Jeg mener at regjeringens politikk på området har gitt effekt. Dette gjelder både innstrammingstiltakene som kom tidligere, og varselet om at vi nå får en ny utlendingslov fra årsskiftet, sier Storberget til NRK.

Nedgang

– Uketallene for asylankomster de siste ukene er svært lave og lavere enn 2008, sier justisministeren.

I november i år søkte 1.195 personer om asyl og dette var første måned i år der det ble registrert en nedgang sammenlignet med samme måned i 2008.

Men Frps innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen er ikke imponert.

– Dette er museskritt. Selv om tallene går ned, er dette fortsatt marginale justeringer, sier Amundsen som ønsker seg innstramminger i retten til opphold på humanitært grunnlag og færre muligheter for ankebehandling.

Og Storberget utelukker ikke nye og strengere tiltak

– Det er absolutt et mål at asyltallene og antall ubegrunnede asylsøknader går ned i Norge, sier Knut Storberget.

30 prosent får ja

Til og med november i år har UDI behandlet 14.373 asylsøknader. 4.256 personer, eller om lag 30 prosent, har fått asyl eller opphold på annet grunnlag. Resten har enten fått avslag eller faller inn under Dublin-reglene og må søke asyl i det landet de først kom til.

Størst sjanse for å få opphold har asylsøkere fra Eritrea, der har 64 prosent av de vel 2.000 søkerne fått et positivt svar.

Asylsøkere fra Irak får stort sett avslag. Av de nesten 2.300 søknadene i år har bare 343 personer eller 15 prosent, fått lov til å bli i Norge. Heller ikke iranere har store sjanser for opphold. Bare 27 prosent av de om lag 600 søknadene som er behandlet i år har endt med oppholdstillatelse.

Av 2.422 behandlede asylsøknader fra Afghanistan er det gitt opphold i 38 prosent av tilfellene. Av de vel 1.400 asylsøknadene fra Somalia har 40 prosent fått bli i Norge, viser tallene fra UDI.

Hvor mange som får medhold og dermed opphold etter anke til Utlendingsnemnda varierer, men andelen i år er på mellom 2 og 20 prosent.