Én dose Pandemrix er nok

EN HOLDER: De aller fleste trenger bare én dose Pandemrix, men fremdeles anbefales to vaksiner til personer med nedsatt immunforsva, konkluderer norske helsemyndigheter. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pEn dose med influensavaksinen Pandemrix holder for de aller fleste, slår Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk fast.</p

Etter en gjennomgang helsemyndighetene har foretatt, er konklusjonen at de aller fleste voksne og barn bare behøver én vaksinedose for å unngå svineinfluensaen.

Men fremdeles anbefales to vaksiner til personer med nedsatt immunforsvar.

– Tidligere anbefaling har vært å gi to doser Pandemrix til barn under 10 år. Det ser nå ut til at én dose er tilstrekkelig. I tillegg viser data at dose nummer to gir noe mer feber og lokalreaksjoner hos små barn, skriver Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk følger fortløpende med på resultater fra effektene og bivirkningene som pandemivaksinen gir. De tar også forbehold om at rådet om å bare ta én dose kan bli endret dersom nytt datamateriale gir andre funn enn de nåværende.