– Planlegger valgboikott

KREVER INNSYN: En medarbeider av Abdullah Abdullah har bekreftet at presidentkandidaten vurderer å trekke seg dersom han ikke får innsyn i avviklingen. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pUtfordreren Abdullah Abdullah kan komme til å trekke seg fra andre valgomgang i Afghanistan. President Hamid Karzai kan sitte igjen med en rettmessig valgseier, men uten legitimitet for sin neste regjering.</p

Fakta om valgprosessen i Afghanistan  
* 20. august ble det arrangert presidentvalg i Afghanistan. Sittende president Hamid Karzai mente han hadde fått over 50 prosent av stemmene, og han utropte seg derfor til valgvinner etter første runde.
* Men valgklagekommisjonen kom fram til at flere hundre tusen stemmer fra 210 valglokaler måtte forkastes på grunn av valgfusk. Dermed mistet Karzai så mange stemmer at han likevel ikke fikk over 50 prosents oppslutning.
* Etter kraftig internasjonalt press gikk Karzai 20. oktober med på at det blir arrangert en andre valgomgang mellom ham og hans nærmeste utfordrer, tidligere utenriksminister Abdullah Abdullah, 7. november.
(Kilde: NTB)

Lørdag satt representanter for de to rivalene i krisesamtaler i håp om å unngå at Abdullah boikotter valget, ifølge CNN. Andre valgomgang skal etter planen holdes 7. november og vil ifølge valgkommisjonen i landet gå av stabelen uansett om Abdullah stiller eller ikke.

Abdullahs medarbeidere varslet at han vil kunngjøre sin beslutning søndag morgen. Hans valgkampleder Satar Murad sa imidlertid lørdag kveld at Abdullah planlegger å oppfordre til boikott.

Abdullah vil be om at en interimsregjering skal styre landet inntil et nytt valg kan holdes over vinteren, sier Murad.

Abdullah stilte tidligere i uka en rekke krav, angivelig for å unngå at neste lørdags valg blir ødelagt av valgfusk, slik første omgang ble. Han ga Karzai frist til lørdag med å innfri kravene, men det så ikke ut til at Karzai ville gi etter.

Abdullah, som ble nummer to i valget 20. august, har ikke drevet valgkamp etter kunngjøringen om at det skal holdes en ny valgomgang. Heller ikke Karzai har drevet åpen valgkamp.

Skjør troverdighet

Dersom Abdullah trekker seg eller ber sine velgere boikotte valget, skaper det ytterligere kaos rundt den demokratiske prosessen i Afghanistan, som allerede er skadeskutt av vold og trusler mot velgere og valgfusk. Lovverket sier ingenting om konsekvensene av at en kandidat trekker seg.

Uansett kan en ny valgomgang, med bare den sittende presidenten som kandidat, neppe gi den neste regjeringen den troverdigheten den trenger.

– Dersom Abdullah boikotter vil valgoppslutningen bli svært lav og Karzai vil bil erklært som vinner, men med svært liten legitimitet, påpeker Harou Mir, som leder Afghanistans senter for forskning og politiske studier.

USAs utenriksminister Hillary Clinton forsøkte å tone ned dramatikken, og sa at det ikke er ukjent at kandidater trekker seg før valg.

Men de internasjonale operasjonene i Afghanistan har til hensikt å støtte opp om regjeringen. Dersom disse mangler legitimitet blant afghanerne, blir det enda vanskeligere å sikre fortsatt støtte til å sende amerikanske og europeiske soldater til landet.

USA vurderer å sende flere tusen nye soldater for å forsøke å få landet på rett kjøl, men Taliban og væpnede opprørere er på frammarsj.

Maktdeling

Forhandlinger mellom partene har pågått hele uken, og et av temaene skal være en mulig maktdelingsavtale mellom de to. Utenlandske diplomater skal ha vært involvert for å forsøke å føre de to sammen, men CNN meldte fredag at forhandlingene hadde brutt sammen.

Mens Abdullah skal ha bedt om en maktdelingsavtale i stedet for ny valgomgang, ville Karzai sikre sin posisjon med en ventet valgseier før han gikk inn i en slik avtale.

Nyhetsbyrået AP spekulerte i om trusselen om boikott er et forhandlingskort fra Abdullah sin side.

Det ble også antydet at Abdullah kan ha gått for høyt ut med sine krav tidligere i uka. De omfattet blant annet at lederen for valgkommisjonen skal gå av og at flere ministre, som har drevet valgkamp for Karzai, må ut av regjeringen. (©NTB)