Sju har fått bivirkninger

<pStatens legemiddelverk har fått rapporter om sju personer som har fått bivirkninger som kan skyldes svineinfluensavaksinen Pandemrix. I alt er det vaksinert om lag 52.000 personer.</p

Av de sju er seks kvinner. Én av disse har fått det Statens legemiddelverk karakteriserer som alvorlige bivirkninger. De sju registrerte har flere forskjellige bivirkninger.

Det er ikke meldt om bivirkninger hos barn under 10 år. I aldersgruppen 10-19 år er det ett tilfelle. Det er fire tilfeller i aldersgruppen 20-59 år og to tilfeller hos personer over 60 år.

Statens legemiddelverk understreker at meldinger om bivirkninger ikke nødvendigvis betyr at det er en sammenheng mellom reaksjonene og vaksinen, men at den som rapporterer, mistenker at det kan være en sammenheng.