Israel vil ikke granske Gazakrigen

En israelsk bombe sprenges på Gazastripen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjør det klart at israelske soldater ikke skal granskes. Israel kommer dermed ikke til å granske Gazakrigen på uavhengig basis. Foto: Epa/Scanpix. Les mer Lukk

<pIsrael vil ikke foreta en uavhengig gransking av krigen på Gazastripen. I stedet nedsetter regjeringen en arbeidsgruppe som skal gå gjennom Goldstone-rapporten.</p

Fakta om Goldstone-rapporten  

* Slår fast at både Israel og palestinske væpnede grupper gjorde seg skyldig i krigsforbrytelser og mulige forbrytelser mot menneskeheten.

* Anbefaler at FNs sikkerhetsråd ber Israel og makthaverne på Gazastripen innlede granskinger og etterforskning. Dersom dette ikke blir gjort, bør situasjonen henvises til Den internasjonale straffedomstolen.

Kritikk mot Israel:

* Bruk av uforholdsmessig stor makt mot innbyggerne på Gazastripen.

* Blokaden av det palestinske området i forkant av krigen innebar en kollektiv avstraffelse av palestinerne.

* Israels aksjon var rettet mot hele befolkningen og respekterte ikke kravet om å skille mellom sivile og militære mål.

Kritikk mot palestinske grupper:

* Skjøt raketter og granater mot sivile områder i det sørlige Israel, som skapte frykt og førte til at mennesker ble drept eller såret, samt til skader på bygninger. Rakettangrepene skilte ikke mellom militære og sivile mål.

* Det foregikk vilkårlige arrestasjoner og utenomrettslige henrettelser i de palestinske områdene, uten at noen ble straffeforfulgt. (©NTB)

Statsminister Benjamin Netanyahu har sammen med forsvarsminister Ehud Barak og en rekke ledere i hæren bestemt at en arbeidsgruppe skal se på granskingsrapporten, skriver Haaretz.

Den FN-støttede granskingen som ble ledet av den respekterte juristen Richard Goldstone, konkluderte i september med at både Israel og Hamas hadde begått krigsforbrytelser i løpet av krigen, som varte mellom 27. desember i fjor og 18. januar i år.

Les også: Gaza-marerittet

Rapporten oppfordret også begge parter til å foreta sine egne uavhengige granskninger.

Israel har kritisert rapporten i harde ordelag, men regjeringen har hittil ikke avvist å etterkomme Goldstone-rapportens anbefaling.

Vil justere krigsregler

Arbeidsgruppen skal ledes av justisminister Yaakov Neeman og skal komme med en anbefaling om hva regjeringen bør foreta seg videre diplomatisk, rettslig og mediemessig i forhold til Goldstone-rapporten.

I søndagens møte gjorde statsminister Netanyahu det imidlertid klart at en uavhengig gransking ikke vil komme på tale.

– Det israelske forsvarets soldater vil aldri bli gransket, fastslo han.

Forsvarsminister Barak, som er regnet som den ivrigste motstanderen av en uavhengig gransking, er av samme oppfatning.

– Vi sendte soldatene ut på et oppdrag, og de fortjener vår fulle støtte. Israel vil kjempe mot legitimiteten til Goldstone-rapporten. Vi vil også justere reglene for krigføring, slik at de passer kamper mot terrorister som kjemper blant sivile, sier Barak.

Ønsker å legge saken død

En regjeringsrådgiver sier til nyhetsbyrået Reuters at Netanyahu og Barak håper at denne arbeidsgruppen «vil legge saken død».

– Målet er at denne gruppen skal dobbeltsjekke funnene i Goldstone-rapporten og forsikre regjeringen om at ingen har opptrådt uprofesjonelt eller at noe er blitt holdt skjult, sier kilden.

Han sier at Netanyahu er motstander av en uavhengig gransking fordi han frykter at den kan være til hinder for nye operasjoner på Gazastripen.

– Netanyahu er redd for å føle seg bundet om nye operasjoner på Gazastripen skal vise seg nødvendig, forteller rådgiveren.

Heller ikke Hamas har kunngjort noen egen gransking av anklagene i Goldstone-rapporten. Den islamistiske gruppen har også sagt at en komité vil bli nedsatt for å studere resultatene. (©NTB)