Få innvandrere består norskkurs

<pBare 30 prosent av innvandrerne som kom til Norge for fem år siden har bestått muntlig prøve i norsk. Under en firedel har bestått skriftlig prøve.</p

De siste fire årene har staten brukt 5,2 milliarder kroner på å undervise innvandrere i norsk og samfunnsfag. Fram til nå har norskprøve vært frivillig, men fra neste år blir det obligatorisk, skriver Aftenposten.

Av 12.800 voksne innvandrere som kom til Norge i 2003, og som fremdeles bor i landet, har 30,6 prosent stått på muntlig prøve i norsk. Det tilsvarende for skriftlig prøve er 23,2 prosent.

Underdirektør Helga Arnesen i Vox sier tallene ser veldig lave ut, men understreker at dette ikke sier så mye om effekten av norskopplæringen.

– Det er mange som fullfører uten å ta prøven, sier Arnesen.

Det er likevel en utvikling hvor flere går opp til den frivillige prøven i dag enn tidligere. Dobbelt så mange tar kurset nå sammenlignet med 2003. Dagens kurs er på 300 timer. Fra neste år utvides dette til 600 timer.

– Vi har store utfordringer med å få folk til å ta norskprøven når det er frivillig. Prøven gir deg ingen rettigheter, og verken arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjonene har etterspurt prøven, sier avdelingsdirektør Ahmad Ghanizadeh, som leder integrerings- og mangfoldavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (©NTB)