Iran avviser FN

NEI: Den iranske ambassadøren til det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Ali Asghar Soltanieh. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pIran vil ikke godta en FN-støttet plan om å sende landets uran til anrikning i utlandet. Iranerne sier de heller vil kjøpe kjernefysisk drivstoff på det internasjonale markedet.</p

Fakta om anrikningsstriden med Iran  
* Anrikning av uran er selve kjernen i striden mellom Iran og vestlige land om det iranske atomprogrammet. I henhold til avtalen om ikkespredning av atomvåpen NPT skal iranerne bare utnytte kjernefysisk energi til fredelige formål.
* Høyanriket uran kan brukes som «sprengstoff» i atomvåpen. Iranerne sier de ikke ønsker å utvikle slike våpen, men bare vil bygge kjernekraftverk som skal forsyne landet med strøm.
* Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har tilbudt Iran en avtale om viderebehandling av lavanriket uran i utlandet. Avtalen skulle forhindre militær bruk av det iranske uranet.
* USA, Russland og Frankrike har stilt seg bak forslaget om denne ordningen. Forslaget ble satt fram i uken som gikk, etter tre dager med forhandlinger.
* Iran sier landet vil svare på forslaget neste uke.
(Kilder: Nyhetsbyråene DPA og AP) (©NTB)

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA hadde satt fredag som frist til å svare på forslaget. USA, Russland og Frankrike har sagt ja til planen, men Iran trenger mer tid til å vurdere forslaget nøye, sier Irans representant i IAEA.

– Vi skal gi svaret vårt til Mohamed ElBaradei når jeg drar tilbake til Wien neste uke, sier Ali Asghar Soltanieh ifølge Press TV.

IAEA skriver i en uttalelse at Iran ser velvillig på forslaget, men at landet trenger til i midten av neste uke. En godkjennelse fra Iran vil være et signal om en ny æra av samarbeid, mener ElBaradei.

Den iranske regjeringen hevder den trenger anriket uran til en reaktor som produserer radioaktivt materiale til medisinsk bruk. IAEA la tidligere denne uken fram et forslag om at Irans lager av lavanriket uran skal reduseres ved at 1.200 av de til sammen 1.500 kiloene av stoffet sendes til Russland eller Frankrike for videre anrikning.

Motforslag

Talsmenn i Teheran sa fredag at landet også venter på et svar på sitt eget motforslag. Dette går ut på at Iran kan importere anriket uran fra utlandet.

– Iran avventer et konstruktivt og tillitsskapende svar på sitt klare forslag om kjøp av drivstoff til forskningsreaktoren i Teheran, sa en ikke navngitt tjenestemann ifølge statlig iransk fjernsyn.

Den iranske motstanden mot IAEA-planen kan ifølge nyhetsbyrået AP bunne i frykt fot at landets kontroll over egne lagre av kjernefysisk drivstoff kan bli svekket. Iranerne frykter også at et ja kan tolkes som ettergivenhet overfor USA, skrev AP fredag.

Lavrov

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa tidligere samme dag at russerne er villige til å ta imot iransk uran til videre anrikning, slik IAEA har foreslått.

– Vi sier oss enige i dette forslaget, framholdt Lavrov overfor pressen i Moskva.

Ifølge diplomatene skal Russland ha sagt seg villig til å ta imot 1.200 kilo lavanriket uran til anrikning for Iran, men deler av dette kan bli videresendt til Frankrike for behandling der. Lavanriket uran brukes som drivstoff i kjernekraftverk.

USA og Frankrike har gjort det klart at de støtter forslaget. Pressetalsmann Robert Gibbs i Det hvite hus sier at hvis Iran gikk med på planen, ville det være et viktig signal til verdenssamfunnet om at landet ønsker en politisk løsning på atomstriden. (©NTB)