Etiopia trues av ny sultkatastrofe

Syv år gamle Teybo Negussie sulter ihjel. Hun får ikke nok eller rett næring. Moren passer på henne og har brakt henne til et Leger uten grenser-sykehus. Foto: Anita Powell/ AP Photo. Les mer Lukk

<pMer enn seks millioner mennesker trues av sult i Etiopia. Regjeringen i Addis Abeba ber verdenssamfunnet om 159.000 tonn mat som må være på plass før årsskiftet.</p

Den etiopiske landbruksministeren Mitiku Kassa sa på et giverlandsmøte i Addis Abeba torsdag at nesten 80.000 barn under fem års alder lider av akutt underernæring. Tema for møtet var den langvarige tørken som har rammet store deler av Øst-Afrika.

– Men tørke behøver ikke å bety sult og den ytterste elendighet. Hvis lokalsamfunn får tilgang til vanningsanlegg, lagerhus for korn og det dessuten kommer høstregn, kan de overleve, sier Penny Lawrence i hjelpeorganisasjonen Oxfam til BBC.

Regnmangel

Regnmangelen rammer produksjonen av mat for mennesker og tørker ut markene der husdyr beiter, påpeker FN-organisasjonen Verdens mareprogram WFP på sine nettsider. Målt i penger mangler WFP mer enn 470 millioner kroner til nødhjelp i Etiopia fram mot årsskiftet.

Landbruksminister Kassa anslår det samlede pengebehovet til 670 millioner kroner.

– I hele år har landet stått overfor alvorlige humanitære utfordringer på områdene matsikkerhet, helse, ernæring, vann og sanitære forhold, sier han.

I det sterkt tørkerammede distriktet Duguna Fango sør i Etiopia fortviler bonden Yangago Bunja over de inntørkede maismarkene.

– Vi har ingen ting, vi har bare problemer, sier den 40 år gamle åttebarnsfaren.

Strategi

Den nye krisen kommer 25 år etter at en million mennesker omkom i hungersnød i Etiopia, som nest etter Nigeria er Afrikas mest folkerike land. Oxfam tar nå til orde for en ending i strategien for hjelp til tørkerammede land.

Organisasjonen mener giverlandene bør øremerke penger for tiltak som kan hjelpe befolkningen til å forberede seg på matmangel, og ikke bare gi hjelp når katastrofen først har skjedd.

– Nødhjelp fjerner ikke årsakene til slike katastrofer, sier Penny Lawrence.

Oxfam foreslår blant annet at hjelpeorganisasjoner skal støtte lokalsamfunn som vil bygge demninger der det kan samles opp regnvann. Dette oppmagasinerte vannet kan så redde avlinger i perioder med regnmangel og tørke. (©NTB)