– Svineinfluensa uten store problemer for grisen

Grisene på Voll gård i Trondheim er ikke smittet av svineinfluensa og folk kan trykt besøke grisen.Foto: Gorm Kallestad / Scanpix Les mer Lukk

<pSmitte av svineinfluensa i norske svinebesetninger ser foreløpig ikke ut til å skape store problemer for grisene, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet til NTB.</p

Mattilsynet opplyste mandag at gris også utenfor Nord-Trøndelag er rammet av svineinfluensa. To besetninger i Buskerud og én besetning i Rogaland er smittet. Totalt er det nå påvist slik smitte i 14 besetninger, elleve av disse i Nord-Trøndelag. Det er tatt prøver hos 34 besetninger.

Kristina Landsverk opplyser at det hittil ikke er meldt om dødelighet i noen svinebesetninger på grunn av svineinfluensa. Dyrene som er smittet, har svake sykdomstegn som litt hoste og tørrhoste. I noen tilfeller er det også påvist smitte uten at det er oppdaget symptomer på sykdom.

Restriksjoner

Etter at én svinebesetning i Nord-Trøndelag ble avlivet i forrige uke, er det ikke lenger aktuelt å foreta avliving for å hindre smittespredning. Det er heller ikke aktuelt å opprette bekjempelsessoner.

«Det er mennesker som smitter grisen, og man vet at folk over hele landet har vært og er smittet av svineinfluensa. Med dette utgangspunktet er det vanskelig å begrense sykdommen», skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Men det er innført restriksjoner i alle smittede besetninger. De viktigste restriksjonene gjelder flytting av levende dyr. Transport av dyr til slakt vil bare kunne tillates etter nærmere godkjenning fra Mattilsynet.

Mattilsynet oppfordrer svineprodusentene til å følge rådene på Mattilsynets nettsider om forebyggende tiltak. Der blir det også påpekt at eierne av svinebesetningene selv må ta ansvar for å begrense smittespredning.

Vaksinering

Kristina Landsverk sier at Mattilsynet er opptatt av at grisebøndene bør komme langt fram i køen når vaksine mot svineinfluensa blir tilgjengelig i kommunene.

Overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet opplyser til NTB at utsendelsen av vaksine nå er kommet i gang, i første omgang til kommunene i Nord-Norge, på Vestlandet og i Hedmark og Oppland.

I løpet av denne og neste uke skal vaksine sendes ut til alle kommuner og sykehus. Hver mottaker får minst 500 vaksinedoser. I de minste kommunene antas dette å være tilstrekkelig til å dekke behovet i første omgang. Ellers fordeles vaksinen etter kommunestørrelse og behov, sier Iversen. (©NTB)