Benekter fløystrid i KrF

KrF Dagfinn Høybråten freder partiets bekjennelsesparagraf, men nekter for fløystrid i partiet. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pKrF-leder Dagfinn Høybråten freder partiets kristne grunnsyn og benekter at en fløystrid mellom konservative og liberale krefter er under oppseiling. </p

Det er tid for selvransakelse i KrF etter etterkrigstidens svakeste stortingsvalg. I hele partiorganisasjonen diskuteres det nå hvordan profilen kan gjøres mer inkluderende for å tiltrekke nye velgergrupper.

Men at det på bakrommet foregår en dragkamp mellom konservative og liberale krefter, vil ikke partileder Dagfinn Høybråten være med på.

– Vi har ikke den type fløyer i KrF. Det er altfor enkelt å plassere diskusjonen som nå pågår, i en konservativ og en liberal bås. En slik dimensjon er helt uinteressant, sier han til NTB.

– Men jeg ser tendenser til den type kategoriseringer i KrFU, der folk stemples som konservative eller liberale, medgir Høybråten. Dette er noe han gjenkjenner fra sin egen tid i ungdomspartiet.

– Også den gang hadde vi diskusjoner om vi skulle bli mer konservative eller mer liberale. Jeg må innrømme at vi ikke var på vårt beste da. Det blir fort en debatt på andres premisser, sier KrF-lederen.

Vil ha debatt

KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad roste en partileder han opplevde som mer «på hugget» enn ofte tidligere.

– Jeg oppfattet ham som samlende i en tid med mye uro etter det dårlige valgresultatet. Jeg tror det er lurt og kan bidra til at vi kommer styrket ut av et kjipt valgresultat, sier Ropstad.

I Kristelig Folkepartis Ungdom er diskusjonen i full gang om partiet bør fjerne beskyttelsesparagrafen i KrFUs lover. Denne paragrafen hindrer vedtak om endringer i bekjennelsesparagrafen. Fjerner man den, fjerner man også første hinder mot å åpne for at ikke-kristne å inneha tillitsverv.

– Vi må ta en runde på om vi skal åpne debatten på om bekjennelsesparagrafen er det rette lojalitetskravet for KrF. Den er en viktig del av identiteten til partiet, sier Ropstad.

Freder det kristne

Høybråten er selv åpen for en slik debatt, men advarer mot å isolere diskusjonen til dette ene temaet.

– Det vil neppe skaffe oss mange nye velgere alene, sier Høybråten.

– Dessuten gransker vi ikke folks hjerter og nyrer når vi velger folk. Det er et spørsmål om tillit, og en forpliktelse mot vårt kristne verdisyn og vår politikk, understreker han.

Fredag ettermiddag reiste KrF-lederen til Bergen for å tale på åpningsdagen av ungdomspartiets landsmøte. I talen inviterte han til bred debatt om valgnederlaget og veien videre, samtidig som han fredet det kristne grunnsynet.

– Hvis noen tror at KrFs vei til vekst går gjennom å fjerne sin identitet som et kristendemokratisk parti, tar de grundig feil. Som partiets leder vil jeg slå ettertrykkelig fast: Vår identitet i de kristne grunnverdiene er ikke oppe til diskusjon, sa Høybråten.

– I motvind

Han erkjenner at det er krevende tider for KrF og beskriver seg selv som kaptein på en skute i ruskevær. Men noe mytteri ser han ikke for seg, og han er langt fra beredt til å mønstre av.

– Jeg er ikke i tvil om at jeg tar oppdraget, både i godt og dårlig vær, sier Høybråten.

Han understreker at partiet har en «alvorlig jobb» å gjøre med å mobilisere dem som sympatiserer med politikken, men som aldri kunne tenke seg å stemme KrF.

– Det er viktig å diskutere hvordan vår identitet kommer til uttrykk når vi åpenbart har velgere som liker våre verdier og vår politikk, men som ikke stemmer på oss, sier han.

Høybråten erkjenner at KrF har lagt bak seg et dårlig valg, men han ser positivt på framtiden og viser til en stortingsgruppe med en gjennomsnittsalder på rekordlave 42 år.

Overfor ungdommene i partiene kom han også med et noe oppsiktsvekkende løfte:

– Siden SV har blitt en del av makta, er plassen som opprører mot makta ledig. Den skal vi fylle. Den passer godt inn i vår rolle som distriktspartiet, som er for vanlige hverdagsmennesker og ikke for elitene i mediene og maktapparat, sa Høybråten.