Ny sjef i Europarådet

Thorbjørn Jagland ny sjef i Europarådet. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pAvtroppende stortingspresident Thorbjørn Jagland blir ny generalsekretær i Europarådet og tiltrer nærmest umiddelbart. Det er første gang en nordmann har denne toppstillingen.</p

Europarådet  

*Rådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU).

*Europarådet er en internasjonal organisasjon med 47 medlemsstater med 800 millioner innbyggere i og omkring Europa (fem asiatiske land er tatt opp som medlemmer: Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kypros og Tyrkia).

*Grunnlagt i London 5. mai 1949, og har sitt sete i Strasbourg i Frankrike.

*Organisasjonen arbeider hovedsakelig med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i medlemslandene.

*Et rådets viktigste resultater er vedtakelsen av Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstolen.

*Rådet vedtar både konvensjoner, anbefalinger (rekommandasjoner) og resolusjoner.

*Den norske regjeringen legger årlig fram en stortingsmelding om arbeidet i Europarådet.

*Rådets sekretariat har omlag 1 800 ansatte.

Valget av ny leder var på forhånd sett på som høydepunktet under parlamentarikernes høstsesjon som pågår denne uken.

Jagland vant over den tidligere polske statsministeren Wlodzimierz Cimoszewicz med 165 mot 84 stemmer. Han tar over etter briten Terry Davis, som har sittet i jobben i fem år.

– Må reformeres

Den klare seieren til Jagland var i tråd med anmodningen fra forsamlingens president, spanske Lluis Maria de Puig, som ba representantene om et klart mandat.

– Min målsetting er at Europarådet må reformeres for å være relevant. Vi må tilpasse oss den nye virkeligheten som omgir oss. Og vi må kjempe for demokratiet. Der demokratiet må gi tapt, starter tyranniet, sa Jagland i sin takketale.

Han understreket nødvendigheten av at Europarådet må ha konstruktivt samarbeid med de to andre store organisasjonene på det europeiske kontinentet, EU og OECD.

Innsettes torsdag

– Jeg skal selvsagt tjene hele rådet, også dem som stemte imot meg. Min viktigste jobb blir å fremme Europarådets ideer og standarder, forsikret Jagland.

Allerede torsdag blir han formelt innsatt i jobben, i forbindelse med en feiring av organisasjonens 60-årsdag. Han er i første omgang valgt for en femårsperiode.

På grunn av indre Europarådet uoverensstemmelser ble valget utsatt i sommer, men i går stemte de 47 landene i rådet for å gjennomføre valget

Støre gratulerer

- På vegne av regjeringen ønsker jeg å gratulere Jagland. Det er viktig at en nordmann får denne internasjonale toppstillingen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Støre hevder videre at dette viser at Norge har tillit internasjonalt.

- Jagland og Norge har tillit i Europarådets medlemsland - 800 millioner innbyggerne i 47 medlemsland trenger en sterk og effektiv organisasjon. De trenger en leder som kan gjøre organisasjonen mer synlig, bidra til fornyelse og styrke dens viktige rolle i den europeiske samarbeidsstrukturen, fortsetter Støre.

Utenriksministeren mener oppgavene vil bli mange og krevende for Jagland, og at hans bidrag vil bli lagt merke til.

- Jagland går til en svært krevende oppgave, men jeg er overbevist om at han vil fylle denne rollen på en utmerket måte. Han kommer til å yte viktige bidrag til arbeidet for menneskerettigheter, demokrati og rettsstaten i hele Europa. Norge legger stor vekt på samarbeidet i Europarådet, og regjeringen vil gi Jagland støtte i arbeidet som generalsekretær, sier utenriksministeren

Sjef for 1800

Jagland blir sjef for 1800 ansatte i sekretariatet.

Leder i Europabevegelsen, Paal Frisvold, mener dette er en seier for norsk diplomati.

- Dette er veldig hyggelig for Jagland at han får en så høy internasjonal stilling. Dette er et gjennomslag for norsk diplomati og viser at vi har en god standing i Europa, sier Frisvold til ABC Nyheter.

Han sier Europarådet er en «opptakskole» i menneskerettigheter for land som søker EU-medlemskap. At Jagland nå blir generalsekretær, fører også til at Norge blir ført næmere EU.

- Europarådet er et viktig sted for å ha dialog med alle europeiske landene. Jeg tror dette bringer Norge nærmere EU, fordi det fører til at vi får en slags landsfader forankret i Europa. Vårt største problem i EU er at vi nordmenn mangler selvtillit og eierskap til EUs prosesser. Jagland vil bygge bro og vise hvor nært Norge er knyttet til Europa, sier Frisvold til ABC Nyheter.