Mer omsorg fra mannlige pleiere

KJØNNSFORSKJELLER: Menn er opptatt av omsorg. Kvinner vil ha system i eldreomsorgen, viser studie. Illustrasjonsfoto. Scanpix. Les mer Lukk

<p Kvinnelige pleiere vil ha system og orden, mens mennene vil bruke mer tid på snakke med de eldre og syke, viser en studie.</p

Det kommer fram i boken «Menn i pleie og omsorg – brødre i hvitt», skrevet av seniorforsker Helge Svare ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Deler av boken bygger på en ettårig studie av et sykehjem i Telemark, der andelen mannlige ansatte ble hevet til 30 prosent. Studien viste at mens kvinnene var mer opptatt av system og orden, mente mange av mennene at kvinnene gikk for langt i disse kravene.

– Mennene ville heller bruke mer tid på å snakke med fru Hansen, mens kvinnene sa «det går ikke fordi da blir alt bare kaos», sier Svare.

Husmorkultur

Arbeidsforskeren understreker at man ikke uten videre kan generalisere dette til å gjelde alle sykehjem i Norge, men han tror likevel slike konflikter mellom kjønnene er forholdsvis vanlig i eldreomsorgen.

Svare forteller at sykehjemmene er preget av en husmorkultur fordi flere kvinner har tatt jobb på sykehjem etter å ha vært hjemmeværende i mange år.

– Dette får mange menn problemer med å forholde seg til, forklarer Svare.

Utbrent

Samtidig blir flere menn raskere utbrent. Studien fra Telemark viste at rundt halvparten av mennene sluttet i jobben i løpet av året, mens kvinnene stort sett holdt stand.

– At mennene legger mye energi i at beboerne skal ha det bra, gir økt fare for utbrenthet, særlig når tidspress eller manglende ressurser ikke tillater det. Det vet vi fra annen forskning, sier Svare.

Flere menn ved sykehjemmet i Telemark oppga også rutinepreget arbeid som en årsak til at de sluttet