FNs klimasjef: – Tiden er nesten ute

192 land er samlet i Bangkok for å gjennomføre klimasamtaler i forkant av København-toppmøtet i desember. Lederen for FNs klimakonvensjon, Yvo de Boer, understreket at tiden er knapp. FOTO: SUKREE SUKPLANG/REUTERS. Les mer Lukk

<p192 land er samlet i Bangkok for å gjennomføre klimasamtaler i forkant av København-toppmøtet i desember. Lederen for FNs klimakonvensjon understreket at tiden er knapp.</p

klimaforhandlinger  

* Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er det trolig behov for en 25 til 40 prosents reduksjon i det globale utslippet av klimagasser innen 2020 for å hindre store temperaturstigninger i fremtiden.

* Den eksisterende Kyotoavtalen inneholder bindende krav om reduserte klimagassutslipp for de fleste industrilandene.

* Men USA står utenfor avtalen, som heller ikke stiller noen krav til utviklingslandene i spørsmålet om utslippsreduksjoner.

* Forhandlingene om en ny avtale som skal overta etter Kyotoavtalen, som utløper i 2012, startet på Bali i Indonesia i 2007.

* Det vil bli holdt ytterligere et møte, i Thailands hovedstad Bangkok denne uken, før sluttforhandlingene finner sted i København i desember.

* De viktigste temaene ventes å bli:

* Ytterligere utslippskutt for industrilandene. USAs president Barack Obama lover at landet nå skal ta ansvar i klimaspørsmålet.

* Innføring av utslippstak for utviklingsland. Dette inkluderer blant annet en så betydelig industrimakt som Kina.

* Teknologisk hjelp og økonomisk kompensasjon til utviklingslandene.

(Kilde: TT, NTB)

Mandag startet FN-samtalene om klimautfordringen i den thailandske hovedstaden Bangkok.

Representanter fra 192 land er samlet for å komme fram til et utkast til avtaletekst i forkant av det viktige toppmøtet i København i desember. Målet er at man i København skal vedta betydelige kutt i verdens CO2-utslipp før Kyoto-avtalen utløper i 2012.

Stort press

– Tiden er ikke bare knapp. Den er nesten ute, sa Yvo de Boer, leder for FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

Connie Hedegaard, den danske klima- og energiministeren, vil være vertskap for møtet i desember og understreket overfor de fremmøte at hele verden følger med når de nå forsøker å få til et avtaleutkast. De Boer sa at presset var stort for å nå et resultat.

Eksperter frykter at tørke, flom og stigende havnivå vil ramme verden mot slutten av århundret hvis ikke noe drastisk gjøres for å redusere CO2-utslippene. CO2-utslipp bidrar til drivhuseffekten og fører til at temperaturen stiger.

Kina på CO2-toppen

De fleste land er enige om at temperaturen i 2100 ikke må være mer enn to grader høyere enn den var før industrialiseringen for 150 år siden, men man har ikke blitt enige om hvordan man skal unngå dette.

Kina topper nå listen over klimaverstinger. Kineserne slipper ut mer CO2 enn amerikanerne. Til sammen står de to landene for 40 prosent av drivhusutslippene.

Både USAs president Barack Obama og Kinas president Hu Jintao lovet begge harde tiltak mot klimaendringene under et toppmøte i New York i forrige uke. (©NTB)