Vil ha lisensjakt på bjørn til 1. desember

Illustrasjon ABC Nyheter
<pStor-Elvdal kommune i Hedmark foreslår at lisensjakta på bjørn skal forlenges fra 15. oktober til 1. desember, slik at det blir mulighet til å drive bjørnejakt på sporsnø.</p

«Erfaringsmessig er sjansen for å felle bjørn minimal på barmark, mens en under sporsnøforhold har stor mulighet for å lykkes», skriver varaordfører Anders Kiær i Stor-Elvdal kommune i et brev til Miljøverndepartementet.

I brevet blir det hevdet at ingen faglige argumenter er til hinder for å forlenge fellingsperioden, så lenge det blir fastslått at bjørn i hi ikke kan felles. Videre påpeker Kiær at det første snøfallet som kan muliggjøre sporing, varierer mye både geografisk og fra år til år. Han mener at forskriften for forvaltning av rovvilt derfor må endres slik at bjørnejakta kan pågå til 1. desember.

Lisensjakta på bjørn startet 1. september. I hele landet er det en kvote på 18 bjørner, derav fire i Hedmark fylke. Hittil er det bare felt én bjørn på lisenskvoten, i Pasvik i Finnmark. (©NTB)