Trues av streik

Norsk Luftambulanse. Illustrasjonsfoto: Scanpix Les mer Lukk

<pNorsk Luftambulanse trues av streik. Hvis ikke meglingen fører fram innen fristen ved midnatt natt til torsdag, vil pilotene nekte å fly annet enn akuttoppdrag.</p

Uenigheten står om lønn. Ifølge Norsk Flygerforbund har de ansatte i Norsk Luftambulanse (NLA) kun 65 prosent av lønnen til flygere i andre helikopterselskap der kompetansekravene for ansettelse ligger på et lavere nivå.

– Man er på smertegrensen når det gjelder å rekruttere og beholde svært kvalifiserte flygere i et segment av luftfarten der kompetansekravene ligger helt på topp, skriver Flygerforbundet.

Hos Riksmeklingsmannen

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Luftambulanses Flygerforening (NLAFF) og Norsk Flygerforbund (NF) på den ene siden og Norsk Luftambulanse og NHO på den andre siden 14. september.

Partene møtes nå hos Riksmeklingsmannen. Fristen for meglingen går ut ved midnatt natt til torsdag.

Nekter dispensasjon

Ved en eventuell streik vil det bli gitt en generell dispensasjon for luftambulanseoppdrag av akutt karakter, ifølge Norsk Flygerforbund.

– Flygerne har bedt om å få lov til å være på jobb og ivareta alle oppdrag der liv og helse står på spill, sier leder Lars Amdal i Norsk Luftambulanses Flygerforening til NTB.

Arbeidsgiversiden nekter imidlertid å gå med på en slik dispensasjonsordning, med henvisning blant annet til at størstedelen av oppdragene er akutte.

– Med denne handlingen har arbeidsgiversiden tatt på seg ansvaret, og setter dermed pasienters liv og helse i fare, sier Amdal.

Akuttoppdrag

Ifølge Amdal er rundt 70 prosent av oppdragene akutte. De som ikke er det, er i stor grad transportoppdrag mellom sykehus.

Forhandlingsleder Odd M. Nymoen i NHO Luftfart hevder imidlertid at rundt 95 prosent av oppdragene faller inn under akutt-kategorien. (©NTB)