Nav klarer fortsatt ikke fristene

<pNav klarer fortsatt ikke å få unna køene raskt nok. Søknader om uførepensjon ligger i snitt nesten to måneder for lenge.</p

Etaten skal bruke maksimalt fire måneder på å fatte et vedtak om uførepensjon. For tiden tar det 5,7 måneder, skriver Dagsavisen.

Nav sliter med å holde fristene i stønadssaker der andre land er involvert, enten det gjelder uførepensjon eller barnetrygd, men etter at Nav i vår fikk massiv kritikk for altfor lange køer og treg saksbehandling, har etaten prøvd å forbedre seg.

– Vi har økt kapasiteten vår. I uføresaker har vi satt opp egne grupper som bare jobber med det. Vi går igjennom arbeidsprosessene våre for å sikre kvaliteten i hvert ledd og øke farten. Denne typen forbedringsprosesser kjører vi flere steder i Norge samtidig. Vi ser resultater, men har en stor organisasjon å gjennomgå, sier Yngvar Åsholt, assisterende direktør i Nav.

– Antallet ubehandlede saker er redusert noe fra i vår, men er fremdeles for høyt, ifølge Åsholt.

At stadig flere utlendinger jobber i Norge, og mange nordmenn jobber utenlands, gir Nav ekstra arbeidsbyrde, påpeker Åsholt. (©NTB)