– Norge skjuler skitne hemmeligheter

Jens Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen får krass kritikk av The Guardian. Her er statsministeren fotografert under et FN-møte i New York onsdag. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pNorges image som fredsnasjon er lite annet enn glasur for å dekke over tvilsomme oljefondinvesteringer og våpeneksport, hevder britisk avis.</p

I en kommentarartikkel i avisa The Guardian får den rødgrønne regjeringen flengende kritikk, spesielt for oljepolitikken og investeringer i utenlandske selskaper. Norges «små, skitne hemmeligheter» harmonerer dårlig med regjeringens løfte om å opptre som en «fredsnasjon», heter det i artikkelen.

Det såkalte oljefondet holdes ofte fram som et forbilde og et eksempel på etiske investeringer. Likevel har fondet kjøpt aksjer i noen av verdens verste selskaper, skriver kommentator Mark Curtis. Spesielt trekker han fram olje- og gruveselskaper, og firmaer som bidrar til Israels okkupasjon av de palestinske områdene.

Så langt har fondet bare trukket seg ut av en håndfull selskaper av etiske grunner, skriver Curtis.

Samtidig holdes norsk oljeutvinning fram som minst like graverende. StatoilHydro, hvor den norske staten eier 67 prosent av aksjene, opererer i flere land som beskyldes for korrupsjon og grove brudd på menneskerettene, blant annet Iran, Angola og Nigeria.

Norges mål om å senke klimautslippene og bli karbonnøytralt innen 2050 vekker heller ikke beundring hos The Guardians kommentator. Grunnen er at målet delvis skal nås ved kjøp av utslippskvoter i utlandet, i stedet for å kutte utslippene på hjemmebane.

Norges våpeneksport trekkes også fram i artikkelen. Inntektene fra eksporten skal ha tredoblet seg siden år 2000, og manglende kontroll skal ha gjort det mulig for Israel å bruke norske våpen på Vestbredden og Gazastripen. (©NTB)