Ønsker ikke nordisk «G20-søknad»

Norges utenriksminister ønsker ikke at Norden skal gå samlet inn for en G20-søknad. Her fra gårsdagens møte i FNs hovedkvarter hvor blant annet Tony Blair var tilstedet. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pUtenriksminister Jonas Gahr Støre avviser at det har vært i hans hensikt å si at det bør legges på bordet en nordisk medlemskapssøknad til G20.</p

– Vi har ikke diskutert dette som en konkret løsning. Men jeg mener at de nordiske landene har vært for svakt koordinert og samkjørt. Og vi ble enige i dag om at vi trenger en mer samlet opptreden, sier utenriksminister Støre til NTB etter et frokostmøte med nordiske og baltiske utenriksministre i New York onsdag.

17. september sendte Støre et brev til sine nordiske utenriksministerkolleger der det heter at «vi bør markere en klarere nordisk interesse for å være representert i de nye grupperingene som nå etableres (G20) og vi må kritisk vurdere de forslag til endringer i styresammensetning som kan redusere nordiske deltakelse og innflytelse».

Han mener at hvordan de nordiske land får innvirke på G20-prosessen vil være av utenriks- og utviklingspolitisk betydning i årene framover.

– Positiv drøfting

Støre mener det var positivt at de nordiske landene fikk anledning til drøfte hva som er i ferd med skje i de internasjonale organisasjonene vi er med i.

Støre har forståelse for at landene i sør ønsker økt representasjon i internasjonale organisasjoner, men frykter samtidig at Norden skal få mindre innflytelse.

Utenriksministeren sier han støtter at flere blir representert i FNs sikkerhetsråd. Men han er urolig for avtaler på bakrommet om de nordiske landenes representasjon i Det internasjonale valutafondet IMF.

Fattige land har krevd større innflytelse blant annet i IMF.

Medlemmene av G20 inkluderer blant annet EU, USA, Russland, Mexico, Argentina, Japan, Kina, Tyskland og Storbritannia. (©NTB)