Obama ber om hjelp til å takle verdens kriser

<pUSA kan ikke løse verdens kriser alene, men trenger hjelp fra resten av verdenssamfunnet, slår president Barack Obama fast.</p

I et utdrag fra talen Obama skal holde i FNs hovedforsamling onsdag oppfordrer presidenten andre land til å ta mer ansvar for utfordringene som venter i framtiden.

– Om vi skal være ærlige med oss selv, må vi innrømme at vi i dag ikke tar dette ansvaret, står det i utdraget.

Obama vil også påpeke at atomkonflikter med Nord-Korea og Iran fortsatt står uløste, hvilket også gjelder konflikten mellom Israel og palestinerne. Her ønsker Obama et bredere internasjonalt engasjement.

– Dette kan ikke være noe bare USA alene bestreber seg på. De som tidligere kritiserte USA for å opptre egenrådig, kan ikke nå sitte og vente på at USA skal løse verdens problemer på egen hånd, planlegger Obama å si.

Håper FN er klar

NUPI-direktør Jan Egeland håper og tror FN er beredt til å ta imot USA når landet vender tilbake til internasjonalt samarbeid.

Obamas tale vil understreke at USA fortsatt ønsker å lede verden, men gjennom allianser og samarbeid, mener Egeland.

– Spørsmålet er om man i FN er i stand til å bruke den åpningen som Obama gir for internasjonalt samarbeid. Jeg håper og tror det, sier han til NTB.

– USA er på mange måter verdens naturlige bjelleku. Landet har en enhetlig administrasjon, verdens største økonomi, er vertsland for FN og trenger ikke som EU å forhandle seg fram til en utenrikspolitikk, understreker Egeland.

Jan Egeland var visegeneralsekretær i FN med ansvar for humanitære spørsmål før han ble direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Endret tone og innhold

Obama har signalisert at USA ønsker å ta en ledende rolle for å håndtere alle de tunge spørsmålene som står på verdensledernes timeplaner denne uken:

Tirsdag ledet han FNs klimatoppmøte, onsdag taler han under åpningen av FNs 64. hovedforsamling og torsdag skal han lede G20-møtet i Pittsburgh og et møte om ikkespredning av atomvåpen og nedrustning i Sikkerhetsrådet.

Men hvordan kan USA vise at landet mener alvor med alt snakket om å styrke FN?

– Ved å gi prioritet til sitt eget diplomati i FN og Sikkerhetsrådet, og ved å gi ressurser til organisasjonen slik at man kan lykkes, sier Egeland.

– Det var fundamentalt i Obamas valgkamp at USA skulle lede gjennom internasjonalt samarbeid, legger han til.

Akutte kriser

Obama har flere ganger understreker at ingen land – uansett hvor mektige de måtte være – kan møte de store utfordringene i verden alene. I skarp kontrast brukte hans forgjenger George W. Bush FNs talerstol til å si at verdens nasjoner sto overfor et valg – enten å være med eller mot USA.

– USA har dramatisk endret tonen, innholdet og utøvelsen av vårt FN-diplomati, sier landets FN-ambassadør Susan Rice.

Samtidig er det klart at Obamas mulighet til å jobbe med for eksempel sårt tiltrengte FN-reformer begrenses av den akutte krisen i USAs økonomi og den kritiske situasjonen i Afghanistan og Pakistan, påpeker Egeland. (©NTB)