Støre ber Kongo om nye garantier

Jonas Gahr Støre vil be Kongos utenriksminister gjenta garantiene for at de to dødsdømte nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pJonas Gahr Støre vil be Kongos utenriksminister gjenta garantiene for at de to dødsdømte nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland ikke blir henrettet. </p

Utenriksminister Støre skal etter planen møte sin kongolesiske kollega Alexis Thambwe Mwamba tirsdag i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York.

– Det er naturlig at vi bekrefter det vi snakket om på telefon etter dommen. Det gjelder garantiene som ble gitt for at det ikke vanker dødsstraff, og at det kan gjennomføres en solid ankeprosess, sier Jonas Gahr Støre til NTB.

Tjostolv Moland (28) og Joshua French (27) ble 8. september funnet skyldig i drap, drapsforsøk, spionasje, væpnet ran og forsøk på å danne et kriminelt forbund av militærdomstolen i Kisangani i Kongo.

Soningsoverføring

New York-møtet med Kongos utenriksminister ble avtalt samme dag som de to ble dømt til døden i Kinshasa. Støre sier han ikke kommer til å ta opp muligheten for at nordmennene kan sone i Norge under samtalen med Mwamba.

– Det er ikke aktuelt å diskutere soningsoverføring på dette tidspunktet. Så lenge det ikke foreligger dom som er endelig rettskraftig, skal vi ikke gå inn på den type spørsmål. Men det er naturlig at Norge har kontakter med Kongo om denne saken.

– Det har vi via vanlige diplomatiske kanaler, og når utenriksministrene møtes, er dette åpenbart en sak vi kommer inn på, sier Støre.

– Satt på kartet

Hva synes du om at Kongos president har bedt om å få kopi av dommen?

– Det kan ikke jeg kommentere, men dette er jo en sak som har vakt oppmerksomhet i Kongo. EU har også gitt uttrykk for sitt syn på dødsstraff etter vår anmodning, så den saken har jo kommet på kartet. Dette med dødsstraff er et prinsipielt spørsmål, men selvfølgelig også et praktisk spørsmål når to nordmenn sitter med en slik dom, sier Støre til NTB.

Hvor viktig er det for regjeringen å få løst denne spesielle saken?

– Jeg vil understreke igjen at vi kan ikke ta stilling til skyldspørsmålet. Det er en meget alvorlig forbrytelse som er begått. Men jeg vil være varsom med å uttrykke meg slik at jeg frifinner eller dømmer noen.

Vil diskutere Krekar

– Vi skal ta vare på norske borgeres interesser slik det er rimelig, og det gjør vi i denne saken, sier utenriksministeren, som under åpningen av FNs hovedforsamling denne uka også trolig møter sin irakiske kollega.

Mulla Krekar-saken blir da et av temaene.

– Hvis jeg møter ham, vil jeg også høre med ham om spekulasjonene som har sirkulert om hvilke garantier Irak kan gi mot dødsstraff og for behandling etter internasjonale konvensjoner, sier Støre.

For snart to år siden bestemte Høyesterett at mulla Krekar kan sendes ut av Norge fordi han er en trussel mot landets sikkerhet. Men Irak har ikke kunnet garantere for at mullaen unngår dødsstraff eller tortur. Saken er blitt diskutert flere ganger, blant annet under Støres besøk i sommer, men de to landene har ikke kommet fram til en løsning. (©NTB)