Blodprøve kan oppdage Alzheimer tidlig

<pEn ny blodprøvetest som skal oppdage Alzheimers sykdom i et tidlig stadium blir nå tilgjengelig i Norge og Finland, som de første land i Norden.</p

Testen vil ifølge produsenten DiaGenic særlig være til nytte for pasienter med tidlige og diffuse symptomer på sykdommen fordi tidlig behandling da kan iverksettes.

– Det er et stort behov for forbedret diagnostisering av Alzheimers sykdom. Fram til nå har ingen enkle kliniske tester vært tilgjengelige for primærhelsetjenesten, og det har derfor ofte vært nødvendig med spesialistkompetanse for å kunne stille en diagnose, sier administrerende direktør Erik Christensen i DiaGenic.

Utviklingen av ADtect er basert på mer enn ti års forskning og omfattende kliniske studier i samarbeid med flere sykehus i Norden. Testen måler sykdomsspesifikke endringer i genuttrykket i blodet. Resultatet kommer som et enkelt negativt (normal) eller positivt (abnormalt) svar som letter tolkningen.

Mer enn 200.000 mennesker i de nordiske landene er i dag rammet av Alzheimers. Med en økende eldre befolkning vil dette tallet trolig vokse dramatisk de neste tiårene. (©NTB)