CIA trapper kraftig opp i Afghanistan

CIAs operasjon i Afghanistan vil etter opptrappingen overgå virksomheten i Vietnam og Irak mens disse krigene raste som verst, skriver Los Angeles Times. Les mer Lukk

<p CIA trapper kraftig opp i Afghanistan, i et forsøk på å møte den stadig større trusselen fra Taliban. </p


Den amerikanske etterretningsorganisasjonen skal fra før av ha nærmere 700 ansatte i Afghanistan, men øker nå kraftig antallet spioner, analytikere og kommandosoldater, skriver The Los Angeles Times.

CIAs hovedkvarter i landet er å finne i den amerikanske ambassaden i Kabul, men etterretningsorganisasjonen har i tillegg en rekke hemmelige baser rundt omkring.

En av de største er å finne ved den store flybasen ved Bagram nord for Kabul, som også huser et av CIAs hemmelige fengsler og er hovedkvarter for de amerikanske spesialstyrkene i landet.

CIAs operasjon i Afghanistan vil etter opptrappingen bli en av de største i etterretningsorganisasjonens historie og vil til og med overgå virksomheten i Vietnam og Irak mens disse krigene raste som verst, skriver avisen.

Sofistikerte motstandere

Opptrappingen skjer i takt med at president Barack Obama sender flere soldater til Afghanistan og er trolig en erkjennelse av at militærmakt ikke er nok.

Amerikanerne er særlig bekymret over de hyppige veibombene som gjør afghanske veier livsfarlige og som koster har kostet et stort antall vestlige soldater livet.

Amerikansk etterretning konstaterer også at Taliban har få om noen problemer med å rekruttere selvmordsbombere, samt at både sprengladningene og strategien som benyttes blir stadig mer sofistikert.

CIA skal i økende grad samarbeide med amerikanske spesialstyrker i jakten på Taliban-ledere og andre strategisk viktige mål, men de skal også kikke landets makthavere nærmere etter i kortene i et forsøk på å få bukt med den galopperende korrupsjonen.

Også flere av de øvrige 15 amerikanske etterretningsorganisasjonene skal trappe opp sin virksomhet i Afghanistan, blant dem den militære etterretningstjenesten DEA og det nasjonale sikkerhetsbyrået NSA som driver avlytting av telekommunikasjon og leser e-post.

Gal retning

Amerikansk etterretning erkjenner at utviklingen i Afghanistan går i gal retning, åtte år etter den USA-ledede invasjonen.

– Taliban er mer kapable enn noensinne siden 2001, sier en Pentagon-kilder med tilgang til etterretningsrapporter fra Afghanistan til The Los Angeles Times.

Rapportene viser at Taliban stadig utvider sitt område.

– Det ser ikke ut som om de har mangel på rekrutter, og det ser heller ikke ut som om de mangler finansiering, sier en Pentagon-kilde.

Amerikansk etterretning anslår nå at Taliban har mellom 15.000 og 20.000 menn under våpen i Afghanistan, men medgir samtidig at det er vanskelig å si eksakt ettersom det er mange militsgrupper og skiftende allianser.

Kritikk

CIAs opptrapping i Afghanistan blir den siste i rekken av flere. Rett etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, som resulterte i den amerikanskledede invasjonen, hadde etterretningsorganisasjonen bare en håndfull agenter i landet.

Noen måneder senere var antallet økt til 150, og ved utgangen av 2005 hadde CIA rundt 300 personer på bakken.

Siden er antallet mer enn doblet, men hvor mange nye CIA-folk som nå skal sendes til landet, er ikke kjent.

Det amerikanske Senatet kritiserte nylig i en rapport CIAs rolle i Afghanistan, særlig det at etterretningsorganisasjonen har alliert seg med omstridte krigsherrer og forsynt dem med store pengebeløp, til tross for at de har vært tungt involvert i narkotikatrafikk. (©NTB)