– Spørsmål om tid før Lofoten og Vesterålen åpnes

Maleren Rolf Groven lar Greenpeace benytte oljemaleriet "Borerigg i Lofoten" under sin kampanje i Lofoten, som del av sin protest mot planene om å bore etter olje i Lofoten. MALERI/COPYRIGHT: ROLF GROVEN Les mer Lukk

<p– Det er bare et spørsmål om tid før Lofoten og Vesterålen åpnes for oljevirksomhet, sier forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, til NTB.</p

Han mener at folket gjennom valget har gitt en massiv støtte til oljevirksomheten på norsk sokkel, og han tror Arbeiderpartiets politikk vil bli retningsgivende i perioden som kommer.

– Nå skal det gjennomføres en konsekvensutredning. Så får vi vente på resultatet av den. Det vil neppe skje noe fysisk med leterigg på plass utenfor Lofoten og Vesterålen denne perioden, men det kommer definitivt, sier Sande.

Et krav har han til olje- og gassvirksomheten i nord. Oljen og gassen må på land og bearbeides. Det er dette som vil gi aktivitet i landsdelen.

– Er det store nok funn, er det ikke noe i veien for å sende de ferdige produktene sørover langs kysten og videre ut til markedene, mener Sande.

Avspist

På Oljens dag brukte han Sogn og Fjordane som eksempel på et fylke som har fått svært lite igjen for oljevirksomheten som foregår utenfor kysten av fylket.

– Hadde Sogn og Fjordane vært eget land og kunne ta i bruk de enorme oljeressursene selv, ville det vært det rikeste landet i verden. Og de kunne sendt u-hjelp til Oslo. Men fylket har nesten ikke fått noe ut av oljevirksomheten, sa Sande.

Han ønsker ikke at det samme skal skje i Nord-Norge.

Både i Rogaland, Hordaland og i Møre og Romsdal er det i dag en stor industri basert på oljen og gassen i Nordsjøen og i Norskehavet.

Ny statsråd

Sande, som er leder av et av de store LO-forbundene med 55.000 medlemmer, benyttet anledningen til å kommentere valget – og ikke minst olje- og energiministeren.

Først og fremst ønsker han seg større stabilitet. Tre ulike statsråder på fire år er for mye, mener Sande.

Aktiviteten på norsk sokkel er større enn den noen gang har vært i 2008, og blir enda større i 2009. Mer enn noen gang blir jobben som olje- og energiminister viktig.

Navn vil han ikke spekulere i, men han tror ikke det blir Marit Arnstad (Sp), ettersom hun sitter i Statoil-styret. Han hadde gjerne sett Enoksen (Sp) tilbake, men aller helst ønsker han at Arbeiderpartiet nå overtar dette departementet. (©NTB)