Får varslingstelefon for trakassering

<pLedelsen ved Universitetet i Oslo (UiO) opprettet onsdag en egen telefon for varsling om seksuell trakassering på universitetet.</p

Etter at det ble varslet om minst ti tilfeller av seksuell trakassering ved Det odontologiske fakultet ved UiO i begynnelsen av september, har ledelsen ved universitetet tatt tak i problemene. Etter avsløringen i Dagbladet fortalte hovedverneombud Mette Børing om flere forhold der veiledere skal ha utnyttet stipendiaters utsatte stilling.

Forhold ble også varslet til Arbeidstilsynet som gransker saken.

Ledelsen ved universitetet opprettet onsdag en varslingstelefon med nummer 22844000.

– Dette er et midlertidig supplement til våre faste varslingsrutiner. Og de som skal ta imot telefonene er profesjonelt personell som har god erfaring med å ta imot slike meldinger. Det er trygt å varsle om alvorlige forhold der du jobber, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Uniforum.

På møtet ble det også bestemt at kvinnelige stipendiater skal ha kvinnelig mentor for å gjøre det enklere å rapportere om vanskelige forhold.