Folkehjelp-medarbeider forsvunnet i Irak

MOTTOK TRUSLER: Soran Q. Saeed Coste jobber for Norsk folkehjelp i Nord-Irak. Han jobber med blant annet korrupsjonsbekjempelse og har mottatt trusler. Hjemmet hans har også vært utsatt for hærverk. Foto: Norsk folkehjelp.  Les mer Lukk

<pNorsk Folkehjelp har ikke hørt fra sin medarbeider i nord-Irak siden mandag.</p

Soran Q. Saeed Coste, som arbeider for Norsk Folkehjelp i den kurdiske regionen nord i Irak, har vært savnet siden mandag. Norsk Folkehjelp er bekymret for hans situasjon og sikkerhet.

- Har nå vært borte i to døgn, og vi har ikke noe ny informasjon om hvor man befinner seg. Vi leter gjennom ulike kanaler, og han er etterlyst i Kurdistan, sier kommunikasjonssjef Tor-Henrik Andersen i Norsk Folkehjelp til ABC Nyheter.

Jobbet med korrupsjon

Soran Coste har ansvaret for Norsk Folkehjelps programmer for menneskerettigheter og demokratisering i regionen.

Han har jobbet for Folkehjelp siden 1996. Coste og kona har opplevd trakassering i flere år, og i fjor flyktet kona og datteren i eksil i Tyskland.

I tillegg til jobben for Norsk Folkehjelp, har Coste jobbet med ulike forskningsprosjekter knyttet til korrupsjon og kvinners rettigheter.

Var politisk engasjert

- Dette er følsomme områder. I juli fikk leiligheten endevedt og sprayet ned med slagord som var knyttet til det arbeidet han har drevet, sier Andreassen.

Coste var også politisk engasjert. Under valget i Nord-Irak i sommer jobbet han for det ny-stiftet partiet «Liste for endring».

- Selv sto han ikke på lista. Men partiet utfordret de to andre partiene, og det var uroligheter i området i forbindelse med valget. Han er ikke aktiv i partiet nå, men skrev lokalt i mediene om demokratispørsmål. Det er vanskelig å spekulere i om dette har sammenheng med forsvinningen, sier Andersen.