Mot vannskille i japansk politikk

Statsminister Taro Asos mange tabber og hans håndtering av finanskrisen har gjort ham upopulær i Japan. Søndag vil etter alt å dømme opposisjonen vinne en knusende valgseier. Foto: REUTERS / Kim Kyung-Hoon / SCANPIX. Les mer Lukk

<pValget i Japan søndag vil etter alt å dømme gjøre slutt på et halvt århundre med nærmest uavbrutt regjeringsmakt for det konservative partiet LDP.</p

Tokyo (NTB-AFP-Reuters): Ifølge de ferskeste meningsmålingene lørdag ligger opposisjonspartiet Japans demokratiske parti (DPJ) an til å få over 300 av de 480 setene i nasjonalforsamlingens annetkammer, eller «underhus».

Det innebærer en aldri så liten revolusjon i landet med verdens nest største økonomi, siden LDP med unntak av ti måneder har styrt Japan sammenhengende siden partiet ble stiftet i 1955.

- Det krever mot å forandre historien. La oss jobbe sammen med dere, folket, for å etablere et demokratisk politisk styresett i Japan, sa DPJs president, opposisjonslederen Yukio Hatoyama, i sin siste tale før valget.

- Hvorfor kan ikke vi gjøre det som USA gjorde? sa han til flere tusen tilhengere med referanse til Barack Obamas valgkampslagord om forandring.

- Med en annen regjering vil vi gjøre slutt på at politikken styres av byråkratiet, sa 62-åringen, som har sin utdanning far fra USA.

Upopulær regjeringssjef

På motsatt side av jernbanestasjonen Ikebukuro holdt den upopulære statsministeren Taro Aso sin avslutningstale. Han ba velgerne stemme på LDP på grunn av partiets økonomiske politikk og angrep samtidig DPJs finanspolitikk som skattemessig uansvarlig.

- LDP ønsker å fortsette og fullføre sine økonomiske tiltak, som har vist seg å fungere i form av økt bruttonasjonalprodukt, sa han.

Sist uke ble det klart at Japans verste økonomiske tilbakegang siden andre verdenskrig var over. Men analytikere advarer om at krisen ikke er over for landets svært eksportavhengige økonomi.

Velgerne gir sin dom

Meningsmålinger har i flere måneder pekt mot en solid valgseier for opposisjonen, noe som blant annet forklares med at velgerne er blitt stadig mer frustrerte over LDPs lederskap i den økonomiske krisen.

- Japanske velgere vil endelige få en mulighet til å gi sin dom og skape en maktovertakelse, sier Takehiko Yamamoto, som er professor i politikk ved Waseda-universitetet i Tokyo.

- Nå som det synes klart at DPJ vil vinne valget, er det størrelsen på valgseieren som er kommet i fokus, sier han.

Mindre proamerikansk

Selv om få analytikere tror på store politiske omveltninger med DPJ ved makten, har Hatoyama antydet at partiet i regjering vil styrke de sosiale velferdsordningene. Han har også varslet at Japan vil bevege seg litt bort fra sin tradisjonelt svært proamerikanske utenrikspolitikk og dessuten legge mer vekt på kampen mot atomvåpen og klimaendringer.

DPJ kontrollerer allerede førstekammeret, eller «overhuset», i nasjonalforsamlingen med støtte fra andre mindre partier.

Et to tredels flertall i annetkammeret vil gi partiet nærmest blankofullmakt til å endre lovgivningen som det måtte ønske.

Reklamefilmen for sittende statsminister Taro Aso blir av mange ansett for å være en av de dårligste politiske reklamefilmene som er laget. Se selv i filmen under.