– Stemmene sier jeg er en engel

Aktor Ole B. Sæverud (til venstre) og forsvarer Christian Wiig er enige om at kjernespørsmålet i trippeldrapssaken er om 39-åringen er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX Les mer Lukk

<pDen trippeldrapstiltalte 39-åringen sier at han handlet på oppdrag fra Gud da han drepte. Også mens han forklarte seg i retten, snakket stemmer i hodet til ham.</p

39-åringen ba om å få forklare seg sammenhengende om sitt liv, opptakten og hva han husker av hva som skjedde da han ble trippeldrapsmann. De siste elleve dagene før han drepte, var han under påvirkning av stemmene.

– Men det er først i ettertid jeg er klar over at stemmene hadde kontroll over meg, sa 39-åringen i retten.

Tiltalen lyder på forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Det var 22. mars i år at han knivdrepte Ole Roger Olsen (44), Olsens gravide kone Linda Anett Hansen (35) og mor Ragna Elida Christensen (61).

–Tar oppdraget

39-åringen sa at han i dialogen med stemmene «tok på seg oppdraget» med å drepe ekteparet han leide leilighet hos. Han husker drapshandlingen, men stusset i ettertid på at han påførte sine ofre 44 knivstikk.

– Jeg trodde det var over bare på 20 sekunder. Det beste jeg kan forklare er at det var en ut av kroppen-opplevelse. Jeg sto på et par meters avstand og så på, forklarte 39-åringen.

Det grufulle oppdraget han tok på seg, skulle ifølge stemmene bli belønnet med at han skulle få treffe sin tidligere kjæreste som tok selvmord med en overdose heroin for 11 år siden.

Langvarig sykdom

Det er ingen tvil om at 39-åringen er gjerningsmannen., men tiltalte sa at han ikke regner seg som strafferettslig ansvarlig fordi han har en langvarig psykisk sykdom og har hørt stemmer siden 2005.

Den juridiske kampen i Nord-Troms tingrett vil stå om hvor årsaken til 39-åringens psykose ligger. Påtalemakten hevder at den er selvpåført av hasjrøyking forut for drapshandlingene. Forsvarerne Christian Wiig og Anniken Melgaard vil søke å føre bevis for at 39-åringen hadde en dypereliggende psykose i tillegg til den rusutløste psykosen.

Dersom retten kommer fram til at 39-åringen utløste psykosen selv ved bruk av hasj, er det mulig å kjenne ham som strafferettslig ansvarlig i gjerningsøyeblikket.

Aktor, statsadvokat Ole B. Sæverud, sa at hovedspørsmålet i saken blir om 39-åringen er strafferettslig tilregnelig eller ikke. I tiltalen varsler statsadvokaten at han vil legge ned påstand om forvaring med en tidsramme på 21 år, med en minstetid på 10 år.

Forsvarer Christian Wiig, sa at han har forståelse for påstanden om forvaring, som i praksis vil bety at 39-åringen blir sittende i fengsel livet ut. Avhengig av hva retten kommer til i tilregnelighetsspørsmålet kan 39-åringen også bli dømt til tvunget psykisk helsevern.

– Det tredje alternativet er en tidsbestemt fengselsstraff. Vi er klar over at lovens maksimumsstraff i så fall kommer til anvendelse, sa Wiig.

– Trenger hjelp

I mange år har 39-åringen slitt med kriminalitet og psykiske problemer. Til tross for den sterke historien, virket han rolig og nesten uanfektet i retten. Han uttrykte også sterk anger for den smerten han har påført de pårørende til sine ofre. Han har brukt mange måneder på «gjenoppbygging» og å få «tingene på plass».

– Jeg har enda stemmer i hodet. De snakker til meg nå. Engler vil være i hodet under hele rettssaken. Den virkeligheten jeg forsøker å forklare dere er min virkelighet. Stemmene sier til meg at jeg er en engel. Uansett hva som skjer, bryr ikke jeg meg om det. Men rettssaken kan belyse at det trengs midler til psykiatrien. Jeg har bedt om hjelp i ti år. Jeg klarer ikke å hjelpe meg selv, sa tiltalte i retten. (©NTB)