Anmeldt for atomdumping i Norge

<pEt norsk selskap er anmeldt for å ha hjulpet til da tusenvis av kasserte radioaktive røykvarslere fra Irland ble forsøkt smuglet inn i norske returmottak.</p

– Det er ulovlig å importere radioaktivt avfall til Norge uten godkjenning, og det skal svært gode grunner til for at vi skal godkjenne slik import, sier rådgiver Ronny Lystad i Statens strålevern til Aftenposten.

Likevel dukket 5.000 ioniske røykvarslere – klassifisert som radioaktivt avfall – opp hos returselskapet RENAS på forsommeren. Direktøren tok kontakt med Statens strålevern, som sammen med Tollvesenet sporet opp forsendelsen fra Dublin-avdelingen til Siemens.

Statens strålevern mener industrikonsernet har forsøkt å dumpe røykvarslerne i Norge gjennom et samarbeid med det norske selskapet Autronica.

Etter det Aftenposten erfarer, mistenkes Autronica for å ha tatt imot en godtgjørelse fra Siemens for at de skulle gjøre jobben med å bli kvitt spesialavfallet i Norge.

Det benektes av selskapets administrerende direktør Frode Lund. Om forsendelsen fra Siemens sier han at «de har sendt noe de ikke skulle». Men så, i stedet for å kaste røykvarslerne på søppelfyllinga, valgte Autronica å få dem inn i det norske retursystemet, hevder han. (©NTB)