- Mer krim med Frp

<pFrp blir av og til omtalt som «lov og orden-partiet». Men eksperter og fagfolk mener partiets politikk i praksis vil gi mer kriminalitet.</p

Det er Aftenposten som har fått fagfolk og forskere til å vurdere Fremskrittspartiets medisin for å bekjempe kriminalitet.

Avisen har sett på konsekvensene av full soning, med blant annet å fjerne prøveløslatelse etter 2/3 av dommen. Konsekvensene av en mer liberal alkoholpolitikk, legge ned UP og kutting av kontrollorganer som Tolletaten og Kredittilsynet


Kort fortalt mener avisens panel at Frp-politikk vil gi mer vold og kriminalitet, flere drepte i trafikken, flere henleggelser, mer organisert kriminalitet, lange soningskøer og økte utgifter for å ta imot flere fanger.

Partiets justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen sier til avisen at ekspertenes dom over Frps kriminalpolitikk er «det dummeste han har hørt». (©NTB)