Kan bli lettere å smugle

Kan bli lettere å smugle
<pNå kan det bli lettere å smugle på vei hjem fra utlandet. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil forenkle tollsystemet. </p

Reisende fra utlandet slipper tollkontroll hvis de skal videre med fly i Norge, hvis forslaget til nye tollregler blir innført.

I dag må du hente bagasjen og sjekke inn på nytt før du setter deg på flyet. Dersom Samferdselsdepartementet får det som de vil, kan du slippe sikkerhetskontroll og gå rett til utgangen.

– Vi ønsker at de som reiser fra utland og inn til ulike destinasjoner i Norge skal få en enklere hverdag. Man skal slippe å ta med seg bagasjen, tollklarere den og sjekke inn på nytt til ulike innlandsdestinasjoner, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) til NTB.

Frykter smugling

Ordningen er allerede innført på Stockholm lufthavn Arlanda i Sverige, og Samferdselsdepartementet vil ha en prøveordning på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Forslaget møter motstand fra både tollerne og politiet. Politidirektoratet frykter at ordningen betydelig vil svekke det nasjonale-lokale samarbeidet mellom politi og tollere for å stanse kriminell virksomhet.

– Det er den grenseoverskridende, alvorlige kriminaliteten vi har pekt på. Hvis reisende passerer tollkontroll uten sin bagasje, er det en svekkelse av den totale tollkontroll, sier Morten Hojem Ervik, seksjonssjef for organisert kriminalitet i Politidirektoratet.

Han tror ordningen kan føre til økt smugling.

– Vi tenker på flere områder innenfor den organiserte kriminaliteten. Narkotika er kanskje det mest åpenbare, sier Hojem Ervik.

Leter etter løsning

Navarsete vedgår at det er ulemper med systemet.

– Man vil ikke tollklarere bagasjen sammen med passasjeren. Bagasjen vil bli klarert for seg, og håndbagasje og passasjer for seg. Tolleren får da ikke se bagasje og passasjer sammen, sier hun.

Samferdselsministeren er opptatt av å finne en løsning på problemet. Samferdselsdepartementet samarbeider nå med berørte departementer for å finne en utvei.

– Jeg håper vi skal greie det, for dette vil bety mye for dem som reiser mye og som vil slippe mange innsjekkinger. Men vi skal ta alle innvendinger på alvor, og vi har en god dialog med berørte departement, sier Navarsete.

Både Justisdepartementet og Tollvesenet er negative til forslaget. Tollvesenet vil ikke kommentere saken nå, fordi den fremdeles er under behandling. Det er ennå ikke klart når endringene eventuelt vil tre i kraft. (©NTB)