Storberget med nulltoleranse mot tiggere

KLAR: Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pJustisminister Knut Storberget har fått nok. Nå vil han ha nulltoleranse mot plagsomme tiggere som driver kriminell virksomhet.</p

Arbeiderparti-politiker Knut Roger Andersen, som sitter i Oslo bystyre, har i ukevis fulgt med på hva rumenske tiggere foretar seg ved Vaterland i Oslo sentrum. Etter å ha observert hvordan flere menn kommer trillende med en rekke sykler for å demontere dem og deretter plassere dem i sekker og sette dem på en varebil helt åpenlyst, er dommen hans klar.

– Jeg blir veldig provosert, sier Andersen til Dagbladet.

Han hevder dette er organisert virksomhet og at det er snakk om de samme personene som sitter og tigger langs gatene.

Det har skjedd en formidabel økning i antall rumenske tiggere i Oslo det siste halvåret, ifølge Andersen.

– Vi må erkjenne at dette er et kriminalitetsproblem, ikke et fattigdomsproblem, slår han fast.

Han ber Storberget om å si klart fra om tigging er forbudt eller ikke.

– Hvis politiet har mulighet til å slå ned på tigging, må de gjøre det. Hvis ikke, må tiggerforbudet innføres snarest. Nå har forsøplingen og forringelsen av Oslo gått for langt, sier Andersen.

Storberget deler bekymringen.

– Nok er nok. Nå strammer vi inn. Jeg har gitt beskjed til politiet om at bortvisningshjemmelen skal håndheves strengere. All plagsom og straffbar atferd skal slås ned på. Det skal være nulltoleranse, sier justisministeren.

Storberget har satt i gang arbeid med å vurdere om bortvisningshjemmelen kan utvides, særlig med tanke på østeuropeiske tiggere. Storberget vil imidlertid ikke ha totalforbud mot tigging, fordi det da vil ramme mange som sliter med rus og arbeidsledighet. (©NTB)