Lae avviser hemmelighold

Lae avviser hemmelighold
<pByrådsleder Erling Lae (H) avviser påstandene om at opplysninger om overskridelsene i Holmenkollen-prosjektet er holdt hemmelig for ham, eller at han har holdt noe tilbake.</p

Lederen for Aps bystyregruppe, Rune Gerhardsen, sier det er utenkelig at Lae ikke har kjent til overskridelsene i Holmenkollen. Han mener Lae i verste fall har unnlatt å informere bystyret, og at han i så fall sitter utrygt i byrådslederstolen.

– Det har lenge vært kjent at det ville bli overskridelser. Det var jo nettopp derfor rapporten ble bestilt. Datoen for levering ble satt til 17. august, slik at vi kunne presentere en budsjettramme for bystyrets politiske behandling i slutten av september, sier Lae til NTB.

Hva ble sagt

Han har sjekket hva slags opplysninger som ble gitt fagbyråd Anette Wiig Bryn (Frp) i begynnelsen av juli.

– Det var snakk om en orientering, der det kom fram at det kunne bli store beløp. Poenget var at det skulle settes i verk tiltak, sier Lae. Han synes påstandene om hemmelighold er meningsløse, ettersom alt uansett ville komme fram under bystyrets behandling.

Byrådslederen tar Gerhardsens mistenkeliggjøring med stor ro.

– Det er jobben hans å kaste meg ut av kontoret. Men i dette tilfellet reagerte jeg så strengt som jeg kunne, nemlig ved å innvilge byråd Anette Wiig Bryns avgang. Hvis vi ikke hadde reagert, kunne Gerhardsens påstander kanskje hatt noe for seg, sier Lae.

Han opplyser at Oslo kommune i første omgang skal låne penger for å dekke inn de økte kostnadene ved Holmenkollen-prosjektet. Økt skatteinngang kan pynte på regnestykket, men dette vet ikke Lae mer om før 1. oktober, da ligningsåret avsluttes.

Mistillit

Gerhardsen vil ikke forskuttere noe mistillitsforslag mot byrådsleder Lae etter de store overskridelsene i budsjettet for Holmenkollen-utbyggingen. Et Venstre på vippen i bystyret i Oslo har så langt framstått som garantisten for et fortsatt byråd utgått av Høyre og Fremskrittspartiet. Men Gerhardsen går langt i å si at han mener Lae bør gå.

– Det er utenkelig at byrådslederen ikke har kjent til overskridelsene en stund. Enten har han visst og ikke orientert bystyret om det, eller så har han vært fullstendig uvitende. Ikke i noen av tilfellene går det an å bli sittende etter min menig. Da må noen be ham gå, sier Gerhardsen til NTB.

DN: Holdt tett

Nyheten om at budsjettet til byggingen av nytt riksanlegg i Holmenkollen i Oslo kommer til å ryke med rundt 600 millioner kroner, sprakk mandag morgen.

Anført av opposisjonen i bystyret ble det vedtatt onsdag å åpne høring om saken. Den kommer trolig til å finne sted i månedsskiftet august/september. Utfallet av den kan slå ned i valgkampinnspurten som en bombe.

Leder Ola Elvestuen i Oslo Venstre reagerer på å bli framstilt som garantisten for fortsatt H/Frp-byråd i Oslo, og sier han aldri har ønsket et slikt byråd i Oslo.

– Nå skal vi gjennomføre høringen og gå grundig inn i denne saken, så får vi se hvordan vi skal reagere, sier Elvestuen. (©NTB)