Satanist dømt for hærverk og gravskjending

Satanist dømt for hærverk og gravskjending Les mer Lukk

<pEn 27 år gammel selverklært satanist er i Oslo tingrett dømt til ett år og ni måneders fengsel for hærverk og gravskjending ved Nordstrand kirke.</p


Hærverket og gravskjendingen fant sted natt til 3. mai i år. 34 gravstøtter ble veltet, vinduer ble knust og på kirkedøren ble det blant annet tagget «Satan lever» og «Maria var en hore». Det ble også tegnet hakekors og kors opp ned på veggene og vinduene til kirken.

– Skadeverket må anses som grovt, særlig fordi det er gjort ut fra satanistiske motiver mot gjenstander av religiøs verdi for allmennheten, skriver tingrettsdommer Jannicke Johannesen.

Var ruset

Mannen erkjente seg skyldig i å ha tent på kirkegårdskontoret og å ha utført hærverket på Nordstrand kirke og kirkegård. Han mente imidlertid at hærverket skjedde under påvirkning av rusmidler han var blitt avhengig av fordi han ble behandlet for ADHD.

– Etter rettens syn er imidlertid både ildspåsettelse og velting av gravstøtter så vidt graverende og støtende handlinger at personlige forhold kommer mer i bakgrunnen, står det i dommen.

27-åringen var også tiltalt for et væpnet ran, oppbevaring av narkotika og for å ha utført hærverk på en rekke biler, men i domsavsigelsen heter det at det er de grove skadeverkene og ildspåsettelsen ved Nordstrand kirke som er bærende for straffeutmålingen.

Antente kapell

I 2001 ble den nå 27 år gamle mannen dømt til halvannet års fengsel for å ha prøvd å tenne på Holmenkollen kapell. Det ble lagt til grunn for straffeutmålingen i den nye saken.

– Tiltalte har forklart at det ikke var tilfeldig at han begikk skadeverk på kirkelig grunn og at hans handlinger var satanistisk motiverte. Han har i tillegg forklart at anslag mot kirkelige symboler gir status i det satanistiske miljøet. Det foreligger således smittefare ved handlinger, skriver dommeren som grunn for den relativt strenge straffen.

Den dømte fikk derimot sju måneders strafferabatt for han uforbeholdent tilsto alle forholdene i tiltalen og således har spart politiet og rettsvesenet for ressurser. (©NTB)