Venstre oppretter lokallag i Brussel

<pBrussel Venstre opprettes for å gi et tilbud til nordmenn bosatt i den belgiske hovedstaden, samt for å opprettholde et tett samarbeid med EU.</p

– Venstre har fra før et tett samarbeid med de liberale partiene i Europaparlamentet. Gjennom Brussel Venstre vil dette samarbeidet kunne systematiseres ytterligere. Ikke minst for et ikke-medlemsland kan slike kanaler for kontakt og påvirkning ha avgjørende betydning, sier generalsekretær Terje Breivik i Venstre.

Tore Myhre, som jobber som nasjonal ekspert i Europakommisjonen, blir lokallagets første leder. Han lover at Brussel Venstre blir et levende lokallag.

– Alt i september vil vi invitere til et større medlemsmøte der samarbeidet med de liberale partiene i Europaparlamentet blir en sentral sak, sier Myhre. (©NTB)