Nordmenns tillit til politiet er svekket

Politikonflikten har svekket nordmenns tillit til politiet, viser meningsmåling. Her er leder i Politiets fellesforbund, Arne Johannessen, sammen med 1500 politiansatte under en streik i vinter. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pEn fersk meningsmåling viser at nesten en av tre nordmenn har svekket tillit til politiet etter politikonflikten.</p

Politikonflikten med demonstrasjoner, overtidsnekt og beskyldninger om ulovlige aksjoner har svekket nordmenns tillit til politiet. I en meningsmåling NRK har fått utført, sier 29 prosent av de spurte at tilliten er svekket, mens over halvparten svarer at den er uendret.

Undersøkelsen viser også at tilliten har økt mest hos dem med grunnskole og lavere høyskoleutdanning, mens de med minst fire års høyskoleutdanning ikke i særlig grad har fått økt tillit til politiet.

Politidirektør Ingelin Killengreen mener det nå er viktig å bruke tiden framover til å gjenskape tilliten til politiet blant folk.

– Politikonflikten har vart altfor lenge, og vi er veldig glade for at den nå er over. Vi er helt avhengige av publikums tillit for å kunne gjøre en god jobb. Derfor er det viktig nå at vi samler alle krefter for å vise at politiet er til å stole på, sier Killengreen til NRK. (©NTB)