Vil ha 20-årsgrense på tobakk-kjøp

UTRENDY: Hele 49 prosent av befolkningen ønsker 20-årsgrense på tobakk. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pFolket vil ha strengere regler for salg av tobakk</p

Halvparten av den norske befolkningen ønsker å heve aldersgrensen på tobakk til 20 år, viser en fersk undersøkelse.

Hele 49 prosent av befolkningen ønsker 20-årsgrense på tobakk, mens 58 prosent er positive til reduksjon av antall utsalgssteder for tobakk. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført på initiativ fra organisasjonen Tobakksfritt og Den norske legeforening.

– Jeg er ikke overrasket over disse resultatene, men dette er svært hyggelige tall, sier nestleder i Tobakksfritt, Ellen Juul Andersen til NTB.

Norge verst i Europa

Fryktvekkende informasjon, røykfrie serveringssteder og restriksjoner i den videregående skolen har etter sigende allerede fått færre unge til å begynne å røyke: I dag røyker bare 14 prosent av befolkningen under 30 år, mot 26 prosent for tre år siden.

Nå håper imidlertid Juul Andersen og Tobakksfritt at norske politikere vil innføre både 20-årsgrense og salgsrestriksjoner på tobakk for å redusere antall unge røykere ytterligere.

– Det er for lett for mindreårige å skaffe seg tobakk i Norge. En heving av aldersgrensen til 20 år vil gjøre det lettere for utsalgsstedene å håndheve aldersgrensen. Det er lettere å se forskjell på en 18-åring og en 20-åring enn på en 16-åring og en 18-åring, mener Juul Andersen.

Ingen andre land i Europa har så høy tetthet av tobakk-utsalgssteder som Norge sett i forhold til antall innbyggere. Også dette ønsker Tobakksfritt-nestlederen til livs.

– For alle andre rusmidler er det salgsrestriksjoner, mens tobakk får du kjøpt nesten overalt, 24 timer i døgnet. Slik bør det ikke være, sier Juul Andersen.

Røykepol?

– Det er ikke alltid riktig å gjennomføre et forslag selv om flertallet er for det, sier Unge Høyre-leder, Henrik Asheim til NTB.

Han lar seg ikke rive med av opinionen og støtter ikke Tobakksfritts forslag til tobakk-lovendringer. Unge Høyre-lederen synes det vil være absurd å innføre 20-års grense på tobakk.

– I Norge kan 18-åringer både sitte på Stortinget og gifte seg, men de skal altså ikke få ta seg en røyk. Det finnes grenser for hva staten bør regulere, sier Asheim, som fnyser av argumentet om at 20-årsgrense vil gjøre det lettere å håndheve aldersgrensen på røyk.

– Da får heller utsalgsstedene bli flinkere til å håndheve 18-årsgrensen, sier han.

Asheim tror også det kan bli problematisk å redusere antall tobakk-utsalgssteder, og mener det vil bli vanskelig å avgjøre hvem som skal få selge tobakk, og hvem som ikke skal det.

– Er målet å innføre røykepol? spør Asheim. (©NTB)