- PST bryter loven

Jørn Holme i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Sikkerhetstjenesten blir beskyldt for å bryte grunnloven dersom de avlytter personer som ikke har gjort noe galt. FOTO: Scanpix Les mer Lukk

<pUtvalget som har vurdert politiets ulike metoder i kampen mot kriminalitet, har konkludert med at PST bryter loven dersom de avlytter personer som ennå ikke har gjort noe galt.</p

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den eneste politimyndigheten i Norge som kan etterforske personer og bruke ulike politimetoder uten at et lovbrudd er begått. Det kan de fordi oppgaven PST har, er å avverge og forebygge kriminelle handlinger eller situasjoner som truer rikets sikkerhet.

I utvalget som har hatt til oppgave å vurdere politiets nye metoder som kom etter terrorangrepene i USA 11. september 2001, var man uenig om PSTs rett til å avlytte boliger til privatpersoner var i strid med Grunnloven eller ikke. Av de ni medlemmene, var de tre som har bakgrunn i politiet uenige i konklusjonen. De øvrige, som er dommere, advokater eller forskere, støtter konklusjonen.

– Det var dissens i utvalget, men det er foretatt to uavhengige juridiske vurderinger, som begge konkluderer med at praksisen med slik overvåking bryter med Grunnloven, sier utvalgets leder Nils Terje Dalseide til NTB.

Ifølge PSTs representant i utvalget, politiinspektør Maria Collett Sælør, er det svært sjelden slik forebyggende overvåking forekommer. Det er svært dyrt og krever mye arbeid fra mange mennesker. Det viktige er derimot at man har anledning til å bruke slike metoder.

– Jeg mener at dette ikke strider med Grunnloven, men dersom justisministeren sier at vi må slutte med slik overvåking, så får vi gjøre det, sier Sælør til NTB.