Gir opp kampen mot opiumsdyrking

Afghanistan er verdens største opiumsprodusent. Taliban slo hardt ned på opiumsdyrkingen under de fem årene de hadde makten i Afghanistan, og hadde mot slutten nærmest utryddet opiumsvalmuene. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pUSA trapper ned kampen mot opiumsdyrking i Afghanistan, av frykt for å sende lokalbefolkningen i hendene på Taliban.</p

Afghanistan har utviklet seg til å bli verdens største opiumsprodusent siden de amerikanske styrkene gjorde sin entré i 2001, og landets produserer nå over 90 prosent av all heroin i verden.

USA har forsøkt å snu utviklingen ved å sprøyte de store opiumsavlingene fra lufta, men det har bare bidratt til økt motstand i den afghanske befolkningen.

President Barack Obama kommer nå til å endre kursen betydelig, opplyser USAs spesialutsending til Afghanistan, Richard Holbrooke.

Endrer kurs

– Vi trapper ned forsøkene på å ødelegge avlinger ved sprøyting, en politikk vi mener er totalt virkningsløs, sa Holbrooke da han onsdag orienterte den amerikanske kongressen om situasjonen.

Pengene som spares ved å stanse sprøytingen, skal i stedet settes inn mot smugling, brukes i kampen mot mektige bakmenn og hjelpe afghanske bønder til å dyrke noe annet enn opiumsvalmuer, opplyste han.

– Vi har brukt hundrevis og hundrevis av millioner dollar på å ødelegge avlinger, men dette har ikke bidratt til å svekke Taliban. Tvert imot, det har gjort det enklere for dem å rekruttere, sa Holbrooke.

– Jeg vil si at dette er det minst effektive programmet vi noensinne har hatt, la han til.

Taliban forbød

Taliban slo hardt ned på opiumsdyrkingen under de fem årene de hadde makten i Afghanistan, og hadde mot slutten nærmest utryddet opiumsvalmuene.

Etter at en allianse av tidligere krigsherrer rykket inn i Kabul i 2001, med hjelp fra amerikanske og andre vestlige styrker, tok dyrkingen seg raskt opp igjen og det samme gjorde heroinproduksjonen.

I dag nyter også Taliban godt av narkotikaproduksjonen gjennom skattlegging av bønder og transportruter, og inntektene har de brukt til å gjenerobre store områder sør og øst i landet.

Markedskrefter

Lederen for FNs kontor for narkotikabekjempelse (UNODC), Antonio Costa, er enig i at sprøytingen av opiumsvalmuer har hatt svært liten effekt, og mener i likhet med Holbrooke at det er andre og langt mer effektive måter å bekjempe virksomheten på.

Costa mener at man må jakte på laboratorier og bakmenn, men håper samtidig på hjelp fra markedskreftene. Afghanistan produserer nå dobbelt så mye opium som verden etterspør, og det har ført til prisfall og gjort dyrking mindre attraktivt for afghanske bønder.

– Vi håper på forhold der prisene blir så lave at bøndene i stedet satser på å dyrke andre ting, sier Costa. (©NTB)