Folkehelsa anbefaler flåttvaksine på Sørlandet

Illustrasjonsfoto: Colourbox
<pFolkehelseinstituttet anbefaler folk som er mye i skog og mark langs kysten på Sørlandet om å vaksinere seg mot flåttbåren virussykdom forårsaket av TBE-viruset.</p

Vaksinerådet gjelder både fastboende og hyttefolk langs store deler av kysten. Kommunene det gjelder er Risør. Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Mandal, Lindesnes, Farsund og Flekkefjord.

Vaksinen beskytter 95 prosent mot skogflåttencefalitt (hjernehinnebetennelse forårsaket av TBE-viruset), og kan gis til alle over ett år. Vaksinen beskytter ikke mot borreliabakterien som kan forårsake sykdommen Lyme borreliose.

– Det gjelder folk som er mye ute i skog og mark. Men folk som for eksempel er på byferie i Arendal trenger ikke vaksinere seg, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Hun sier at smitterisikoen ikke er stor, men at den er noe større enn den var før.

I fjor ble det solgt rundt 3.000 doser av vaksinen. Hver person trenger tre doser for å være fullvaksinert. Hittil i år er det solgt 6.991 doser.

Oppdatert med presisering av at vaksinen beskytter mot TBE-viruset, ikke borreliabakterien.