Anbefaler fortsatt konsesjon til piratjegere

(Illustrasjonsfoto: Colourbox) Les mer Lukk

<pAdvokatfirmaet Simonsen må få forlenget tillatelse til å overvåke fildelere på nettet, mener Kulturdepartementet.</p

Piratjegerne i advokatfirmaet Simonsen fikk avslag på søknaden om forlenget tillatelse til å samle inn informasjon om virksomheten til folk som driver med ulovlig fildeling på nettet. Datatilsynet viste til at det de tre siste årene ikke har kommet noe regelverk eller retningslinjer for håndtering av slike saker, noe som var en forutsetning for at den opprinnelige konsesjonen ble gitt.

Nå etterlyser tilsynet politiske signaler om hvordan slike opplysninger og saker skal håndteres, men må smøre seg med tålmodighet.

- Vi stiller oss bak den første anbefalingen om å gi konsesjon, og vi vil skrive et nytt brev med en slik anbefaling, sier statssekretær Wegard Harsvik (Ap) i Kultur- og kirkedepartementet til NTB.

Venter på loven

Eventuelle formelle retningslinjer og lovverk kommer ikke på plass før i åndsverkloven, som skal behandles neste år. I tillegg har personvernkommisjonen kommet med noen forslag og anbefalinger, men denne rapporten er fortsatt ute på høring.

- Det er naturlig å omtale retningslinjer i den kommende åndsverkloven, sier Harsvik.

Advokatfirmaet Simonsen vil klage avslaget inn for personvernnemnda og be om oppsettende virkning. Prosessen kommer trolig til å ta flere måneder.

Venstres nestleder, Trine Skei Grande, reagerer på at Kulturdepartementet vil anbefale forlenget konsesjon til å loggføre personsensitiv IP-informasjon fra nettbrukere. Hun mener departementets holdning går i retning av å overprøve avslaget ved å legge press på Datatilsynet.

- Skremmende

- Generelt mener jeg at det er en skremmende utvikling når private advokatselskaper i praksis synes å få myndighet som bare politiet bør ha. Venstre er helt klare på at bare politiet skal ha adgang til å be internettleverandører om å utlevere informasjon om sine kunder, og det bare etter en rettslig kjennelse. Jeg hadde håpet at Kulturdepartementet kunne være mer prinsipielle i sin tilnærming, sier Skei Grande.

Hun mener det er oppsiktsvekkende at departementet ikke har kommet lenger i arbeidet med å revidere åndsverkloven. Allerede under Bondevik II-regjeringen ble det lagt fram forslag til oppdatert lov.

- Det er også oppsiktsvekkende at departementet ikke har kommet videre i arbeidet med revisjon av åndsverkloven, og at denne nå er utsatt til 2010. Dagens lovverk er for gammeldags til å håndheves, sier hun. (©NTB)